Odborné historické články

03 Srp Instrukce pro tanky

Jaroslav Špitálský   Nyní se vraťme zpět až do roku 1925, kdy byl pro naší útočnou vozbu uveden v platnost služební předpis Instrukce pro tanky D-IX-1a, jehož název se v pozdější době změnil na Instrukce pro tanky P-IV-1. O pět let později vydalo MNO vojenskou příručku nazvanou Útočná vozba,...

Read More

27 Čvc Výcvik tankařů ve Francii

Jaroslav Špitálský   Vliv Francie na budování čs. branné moci je nezpochybnitelný, např. uvádím: francouzská vojenská mise, studium čs. důstojníků ve Francii na vysoké škole válečné, kursy tankařů ve středisku tanků ve Versailles, nákup tanků Renault, atd. Není divu, že obtížně nalezneme zásadní odlišnosti našich vojenských předpisů od...

Read More

20 Čvc Tanky v sovětském Rusku

V průběhu budování jednotek naší útočné vozby byl sledován vývoj zahraničních obrněných vozidel. Informace se týkaly i snah italských, rakouských či švýcarských o využití bojových vozidel a o jejich použití v součinnosti s pěchotou, jízdou či přezvědy. Značný rozmach zaznamenal také sovětský průmysl, kdy byly vyráběny tanky dle...

Read More

13 Čvc Výcvik tankařů ve Velké Británii

Jaroslav Špitálský V závěru článku věnovanému výcviku střelců ÚV npor. pěch. Ladislav Hrubeš napsal: …některé tankové jednotky cizích armád jsou cvičeny pomůckami, které se nám zdají vojenským přepychem. Domnívám se, že nebude na škodu, když se seznámíme i s výcvikem britských tankařů. V meziválečném období se českoslovenští důstojníci poměrně...

Read More

06 Čvc Tankařský výcvik

V roce 1937 odborný tisk uveřejnil dva články npor. pěch Ladislava Hrubeše nazvané Výcvik tankových jednotek a Střelecký výcvik tankových jednotek. Ve stejném roce byl v pozdější době uveřejněn úsměvný článek Řidiči – z trampot vojenského výcviku, a ačkoli je jako autor uveden Láďa Strnad, podle způsobu psaní...

Read More

30 Čvn Kdo to byl J. F. C. Fuller?

Jaroslav Špitálský Generálmajor John Frederick Charles Fuller byl propagátorem myšlenky o malé, plně „strojní a po zuby“ ozbrojené armádě. Jeho odborné studie se v meziválečném období velmi často objevovaly na stránkách odborného tisku. Jeho představa „obrněného pěšáka“ setkala se nejprve v Anglii a později i v řadě západoevropských armád...

Read More

22 Čvn Kapitoly o tanku

   V roce 1936 v odborném tisku publikoval npor. pěch. Ladislav Hrubeš soubor článků pod názvem Kapitoly o tanku. Autor získal prvé zkušenosti s bojovými vozy u PÚV v roce 1927. Jeho texty jsou psány jednoduše a přesto poutavě tak, že i řadového vojína dokázal podrobně seznámit s problematikou útočné vozby. Text...

Read More

15 Čvn První vozidlo československé konstrukce s housenkovým pojezdovým ústrojím

Jaroslav Špitálský Ministerstvo národní obrany (MNO) zakoupilo ze studijních důvodů v letech 1921 – 1924 sedm tanků Renault FT. MNO mělo značný zájem na zavedení tanků do výzbroje a dále na pořízení traktorů s kombinovaným či pásovým pojezdovým ústrojím. Nákup těchto vozidel v zahraničí byl drahý a v případě válečného konfliktu...

Read More

08 Čvn Hledání cesty k zahájení výroby tanků v RČS

Jaroslav Špitálský Dalším důležitým mezníkem pro budování útočné vozby se stala sobota 14. ledna 1922, kdy byl do Milovic dopraven první tank. Jednalo se o Renault FT vyzbrojený dělem, který z počátku sloužil k základnímu seznámení s tímto, pro na naše vojáky, novým bojovým prostředkem. O změně Velitelství zvláštních bojových...

Read More

01 Čvn Velitelství zvláštních bojových útvarů

Jaroslav Špitálský Po ukončení Světové války zůstaly tanky ve výzbroji vítězných mocností (USA, Francie a Velké Británie). Také sovětskému Rusku se podařilo v letech 1919 a 1920 v bojích s armádami generálů Wrangela a Děnikina ukořistit větší množství tanků anglické a francouzské provenience. I ostatní evropské státy se snažily...

Read More