Články

24 Srp Tankaři v Lichkově – report z akce

V sobotu 20. srpna proběhla již tradičně akce ve vojenském pevnostním muzeu Lichkov, tentokrát tématicky nazvaná "Tankaři v Lichkově". Akci uspořádala Rota Nazdar z.s., Československá obec legionářská, Vojenský historický ústav a Forteg za podpory Ministerstva obrany ČR. Po celý den bylo možné spatřit obrněnou...

Read More

22 Srp Tankový den ve VTM Lešany již tuto sobotu

Akce Tankaři v Lichkově je již minulostí, ale již tuto sobotu 27.8.2016 se na nás můžete těšit ve Vojensko-technickém museu v Lešanech na Tankovém dni ve stejnokrojích čs. republikové armády. Bude to krása, protože vidět vedle sebe LT vz. 35, LT vz. 38, LTP, LTH a...

Read More

17 Srp Tankaři v Lichkově – již tuto sobotu!

Nepropásněte již tuto sobotu 20. srpna 2016 ve Vojenském muzeu Lichkov akci Tankaři v Lichkově. Po celý den zde můžete spatřit obrněnou techniku a výzbroj československých legií a armády z období let 1918-39. Technika se představí i ve zvláštních střeleckých a tématických ukázkách.   Součinnost a...

Read More

17 Srp Tank nebo kolový vůz

Kpt. pěch. Ladislav Hrubeš V posledních letech, zvláště po roce 1930, kdy se projevil úspěch anglické konstrukce lehkého útočného vozu a kdy po důkladných zkouš­kách bylo nalezeno přijatelné řešení pro podvozek rychlého pásového vo­zidla, počala myšlenka o použití rychlých, malých a poměrně lehkých útočných vozů zajímat i...

Read More

15 Srp Zavedení tančíků do výzbroje

Jaroslav Špitálský V říjnu 1929 navštívil přednosta III. odboru Vojenského technického ústavu (VTÚ) plk. Bedřich Albrecht anglickou firmu Vickers-Armstrong Ltd., kde mu byl předveden bojový vůz Carden-Loyd Mk.VI. Po návratu plk. Albrecht vypracoval zprávu, v níž Carden-Loyd Mk.VI nadšeně doporučil zařadit do výzbroje. Přestože Ministerstvo národní obrany...

Read More

12 Srp Tančík AH-IV-R

Jaroslav Špitálský V sobotu 17. srpna 2013 v rámci vzpomínkové akce nazvané Kulomety v Lichkově, pořádané v areálu Vojenského muzea Lichkov, se poprvé veřejnosti představila replika tančíku AH-IV-R. Majitelem tohoto pozoruhodného vozidla je Luděk Fiala a Lubomír Smolinský. Stavba repliky trvala sedm let, od samého počátku jsem s kolegou Michalem...

Read More

10 Srp Konstrukce kolohousenkových bojových vozidel a plánovaná reorganizace útočné vozby

Jaroslav Špitálský Na přelomu dvacátých a třicátých let byly v odborném tisku publikovány práce našich i zahraničních autorů o budoucí roli tanků na bojišti. Polemizovalo se o tom, zdali tanky mají poskytovat blízkou podporu pěchotě, nebo operovat samostatně. Dále se řešila palebná síla bojových vozů či otázka jsou-li tanky...

Read More

10 Srp Zkouška TK vz. 37 pro tank LT. 35 na akci Kulomety v Lichkově

Ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech jsme pro Lehký tank vz. 35 odzkoušeli také kulomety vz. 37. Za bedlivého dohledu kurátora sbírek moderních palných zbraní a střeliva Jana Skramoušského se podařilo odstranit drobné závady. Všechny zbraně se střelivem LT vz. 35 jsou tedy pro akci Tankaři...

Read More

03 Srp Instrukce pro tanky

Jaroslav Špitálský   Nyní se vraťme zpět až do roku 1925, kdy byl pro naší útočnou vozbu uveden v platnost služební předpis Instrukce pro tanky D-IX-1a, jehož název se v pozdější době změnil na Instrukce pro tanky P-IV-1. O pět let později vydalo MNO vojenskou příručku nazvanou Útočná vozba,...

Read More