Odborné historické články

16 Lis Tanky Praga LTP

Jaroslav Špitálský V minulosti panovaly mezi Peru a sousedními státy, především Ekvádorem a Kolumbií, dosti napjaté vztahy. V roce 1922 podstoupilo Peru Kolumbii tehdy bezcenný kus pralesa mezi řekami Putumayo a Amazonka za deset miliónů dolarů. Peruánští obyvatelé žijící v této oblasti se s rozhodnutím nesmířili...

Read More

16 Lis Konstrukce tančíku vz.33

Jaroslav Špitálský Mnozí čtenáři si možná řeknou při přečtení titulku „zase tančík? Vždyť už jsem o něm někde četl“. I já jsem si přečetl několik článků o tomto stroji. A právě proto jsem se rozhodl o tančíku psát. Vlastně tento text vznikl úplnou náhodou, když jsem...

Read More

16 Lis Projekt dunajských dělových člunů

Jaroslav Špitálský Na základě armádní objednávky se konstrukční kancelář Škodových závodů od roku 1936 aktivně zabývala projekcí dělových člunů. V té době armáda na Dunaji disponovala hlídkovou lodí „President Masaryk“, dvojicí minových člunů, třemi dřevěnými hlídkovými čluny a několika strážními čluny. Ve studii zpracované Ministerstvem národní obrany...

Read More

16 Lis Prapor lehkých tanků 8

Jaroslav Špitálský Velmi často se spekuluje nad možností obrany proti vpádu nacistického Německa na území Československa v roce 1938. Stav tehdejší útočné vozby v roce 1938 dobře vystihuje soubor hlášení a hodnocení květnové a zářijové mobilizace, který byl veliteli praporů útočné vozby zpracován počátkem roku 1939....

Read More

16 Lis Zkoušky LT vz. 35 v SSSR

Jaroslav Špitálský Koncem roku 1934 vyzvala československá armáda továrny ČKD, Tatra a Škoda k výrobě tanků různých kategorií. V létě 1935 se konaly zkoušky. „Nejlépe si vedl“ tank Š-ll-a, který se armáda rozhodla zavést do výzbroje jako LT vz. 35. Zájem o tento stroj byl projeven...

Read More

13 Lis Tank Škoda T-15

Jaroslav Špitálský obr. Prototyp č.1 nebo č.2 Po patnáctém březnu 1939 získalo nacistické Německo okupací Čech a Moravy značné množství zbraní. Daleko cennějším ziskem však byly zbrojovky, které se nacházely na území protektorátu. Vždyť Zbrojovka Brno, ČKD a Škoda vyráběly v meziválečném období jedny z nejlepších zbraní...

Read More

13 Lis Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I

Jaroslav Špitálský Českoslovenští důstojníci sledovali světový vývoj obrněné techniky. V odborném tisku (jako byly například Vojenské rozhledy) vycházely články zahraničních autorů, které pojednávaly o konstrukcích a využití bojových vozidel. Dále se českoslovenští důstojníci pravidelně účastnili vojenských cvičení ve Francii a Anglii. Díky tomu problematika malých pásových...

Read More

13 Lis Prapor lehkých tanků 7

Jaroslav Špitálský Počátkem roku 1938 se stávala situace v pohraničí čím dál tím nebezpečnější. Bylo zřejmé, že pro udržení klidu v těchto oblastech bude nutná pomoc armády. Ministerstvo obrany 25. července 1938 nařídilo zformování pohotovostních jednotek útočné vozby. V noci 12. září 1938 na podporu požadavku...

Read More

13 Lis Pojízdná automobilní správkárna chemického materiálu

Jaroslav Špitálský Zhoršující se mezinárodní vztahy mezi nacistickým Německem a Československou republikou vedly koncem třicátých let k modernizaci výzbroje a zvýšenému zbrojení. Tehdy nikdo nepochyboval o tom, že v nadcházejícím válečném konfliktu dojde k použití bojových otravných látek. Obyvatelstvo si zakupovalo ochranné prostředky, Ministerstvo národní obrany (MNO) zavádělo...

Read More

12 Lis Označení vozidel Čs. armády ve Velké Británii 1940-45 – Mostní značka

Vilém Fencl První dokumentované nařízení o označení vozidel Československé brigády bylo zveřejněno Velitelstvím brigády v Důvěrném materiálním rozkaze číslo 4, z 16. prosince 1940. Nařízení vychází z britského předpisu zavedeného 10. července 1940 a platného pro britskou armádu včetně armád exilových. V průběhu služby bylo toto...

Read More