Odborné historické články

10 Lis Smíšené předzvědné oddíly 1.čs. samostatné brigády v SSSR

Milan Kopecký Několik poznámek o smíšeném předzvědném oddílu 1. čs. samostatné brigády v SSSR Když na jaře 1943 vznikala v Novochopersku 1. čs. sam. brigáda v SSSR, vypracoval tehdy plk. Jan Kratochvíl návrh organizace brigády, kde se vyskytoval (motorizovaný) smíšený předzvědný oddíl (SPO). Uvažoval přitom s jeho vyzbrojení pěti tanky T-70  a rotou (10...

Read More

10 Lis „Svobodovecké broněviky“

Obrněné automobily BA-64 v československých službách v letech 1943–45Milan Kopecký Obsah této krátké práce se v podstatě omezuje na jediné téma, kterým je označování obrněných automobilů BA-64, sloužících v československých zahraničních jednotkách, zorganizovaných za 2. světové války na území Sovětského svazu a později i na Slovensku. Tento...

Read More

10 Lis MOTORISOVANÉ PŘEZVĚDNÉ ODDÍLY v roce 1938 a 1939

Martin Říha   Nedílnou součástí mobilisované čs. branné moci se staly také motorisované přezvědné oddíly (MPO). Ty měly být schopné ve stavu čtyř rychlých divisí provádět průzkum operačního prostoru, podpořit rozvinutí při střetných bojích, případně zajišťovat jejich ústup. Předpokládaná motorizace jim pak měla zajistit především tolik potřebnou...

Read More

10 Lis SMÍŠENÝ PŘEZVĚDNÝ ODDÍL 35 v úseku Hraničářského pluku 19

Martin Říha Smíšené přezvědné oddíly (SPO) byly v roce 1938 dalšími průzkumovými útvary mobilisované československé branné moci. Organisačně je tvořilo velitelství, jezdecká eskadrona (o dvou jezdeckých a jedné kulometné četě), cyklistická rota (o dvou cyklistických a jedné kulometné četě) a četa lehkých tanků vz. 34. Personálně...

Read More

10 Lis gen. Vilém Stanovský

Ivo Pujman „Vím, kdo jste, generále a vím co jste vykonal…“ řekl dne 11. 11. 1967 generál de Gaulle při podání ruky generálu Vilému Stanovskému při tradiční přehlídce v Paříži u Vítězného oblouku. Generál Stanovský byl jediným z přítomných několika desítek veteránů z 1. a 2. světové...

Read More

10 Lis Cromwell v Brně

Všichni vědí, že tank Cromwell je má srdeční záležitost, a tak když se mi dostaly do ruky tyto fotografie, rozhodl jsem se podělit o toto vskutku netradiční využití válečné techniky. Na fotografiích je Cromwell Mk.IV/V s korbou typu F, od Tankového praporu 3. Bohužel nekvalitní fotografie...

Read More

10 Lis Kulomet BESA 7.92 mm

Vilém Fencl Ve Velké Británii licenčně vyráběný československý kulomet vz.37. Vyráběl se po dobu celé Druhé světové války v několika úpravách a používal se ve většině britských tancích a obrněných vozidlech. Pro rychle se blížící válečný konflikt, bylo upuštěno od rekonstrukce na standardní britskou ráži .303 a...

Read More

10 Lis Kulomet vz.24 (vz.7/24)

  Jan Žabka Ve stručnosti k tomuto kulometu a jeho působení nejen u čs. branné moci za první republiky. Kulometu vz.24 předcházel kulomet vz.7/12 z pozůstatků výzbroje zděděné od Rakousko-Uherské armády. Kulomet vz.7/12 (resp. jeho předchůdce vz.07) zkonstruoval v roce 1902 němec Andreas Schwarzlose na náboj ráže 8mm systému Mannlicher,...

Read More

10 Lis Lehký kulomet Chauchat Model 1915 ve výzbroji Československé střelecké brigády ve Francii

Tomáš Pilvousek Na přelomu válečných let 1917 a 1918 se po dlouhých diplomatických jednáních podařilo vytvořit základ budoucí Československé armády ve Francii. Autonomní postavení vojska v rámci dohodových armád potvrdil dekretem francouzský prezident Raymond Poincaré 16. prosince 1917. Základem nové armády byl transport dobrovolníků z Ruska, který čítal...

Read More

10 Lis Těžký kulomet Hotchkiss Model 1914 u československých legionářů ve Francii

  Tomáš Pilvousek Vznik nezávislého Československého státu byl dán nejenom vytrvalou prací zahraniční diplomacie pod vedením Tomáše Garriguea Masaryka a jeho nejbližších spolupracovníků, ale zejména téměř stotisícovou armádou, která po boku dohodových mocností bojovala na frontách první světové války. Československé legie se zformovaly na území Ruska, Francie...

Read More