brig. gen. Josef Hercz

05 Lis brig. gen. Josef Hercz

Odešel další z velkých vzorů

THdrHertz 1
Ve čtvrtek 9. prosince 2010, zemřel ve věku 93let, válečný veterán brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz. Tento skvělý voják a lékař se narodil 11. července 1917 na samotě Čalovka, ve slovenské obci Egreš. V roce 1935 maturoval v Košicích a poté odešel studovat medicínu do Prahy. Po uzavření vysokých škol se vrátil do nově vzniklého Slovenského státu, kde byl odveden do pracovních oddílů. Začátkem května 1940 byl z armády dočasně propuštěn a rozhodl se emigrovat do Palestiny. Na vystěhovalecké lodi Pentscho, vyplul z Bratislavy 18. května 1940. Po strastiplné cestě na přeplněném parníku, doplul až do Středozemního moře, kde parník, určený jen pro plavbu na řece, ztroskotal. Josef Hertz se zachránil se skupinou plující na malém záchranném člunu a poté internován v egyptském vězení v Alexandrii. Po propuštění v květnu 1941, vstoupil do Československé armády na Středním východě. Účastnil se bojů při obléhání přístavu Tobruk, kde byl zraněn. Po příjezdu do Velké Británie sloužil u Československé samostatné obrněné brigády. Rotný aspirant Josef Hercz byl v roce 1944, v bojích u Dunkerque, jmenován velitelem průzkumné čety. Po skončení 2. světové války odešel do civilu a dokončil studia na lékařské fakultě. V roce 1947 nastoupil na chirurgické oddělení pražské nemocnice Na Bulovce, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1992.

Josef Hercz obdržel, kromě vyznamenání udělených za služby za Druhé světové války, také francouzský Řád čestné legie (2004), v roce 2005 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy.

Bylo nám velkou ctí znát pana generála Josefa Hertze, se kterým jsme spolupracovali a potkávali se při vzpomínkových akcích a také z posezení, kdy nám vyprávěl své příběhy z války. Velký vděk mu patří také za záchranu dcery gen. Aloise Lišky. Neodešel jen válečný veterán, ale hlavně člověk s velkým srdcem, který neodmítl pomoci ostatním.

Čest jeho památce!

THdrHertz 2 THdrHertz 3

 

Poslední rozloučení s brigádním generálem v. v. MUDr. Josefem Herczem se uskutečnilo s vojenskými poctami ve středu 15. prosince 2010 ve 14.00 hodin ve strašnickém krematoriu.

 

Text: Vilém Fencl