Josef Sedlář

05 Lis Josef Sedlář

Josef Sedlář *1917 Police, okres Valašské Meziříčí,

voják čs. zahraniční armády ve Francii a Británii

 

Josef Sedlář odešel do zahraničí nedlouho po rozpadu republiky a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Do čs. odboje se přihlásil začátkem července 1939 v Polsku, kde podepsal závazek do svazku Cizinecké legie. Po příjezdu do Afriky a nástupu činné služby, působil v posádkách Sidi-bel-Abbés a Bousset. Nedlouho po vypuknutí 2. světové války, byl koncem září 1939 uvolněn z Cizinecké legie a odeslán pro rodící se čs. zahraniční armádu do jihofrancouzského Agde. Podrobil se odvodu a bylo mu přiděleno odvodové číslo J-758. Činnou službu nastoupil 26. listopadu 1939. Po reorganizaci čs. jednotek v lednu 1940 sloužil u plukovní doprovodné roty pěšího pluku 2 (PLDR). Necelý měsíc poté, co německé jednotky v květnu zaútočily na Francii, odešel s jednotkou do výcvikového prostoru a posléze přímo na frontu. Zúčastnil se celého polního tažení čs. jednotek a po vyhlášení příměří, byl se zbytkem 1. čs. divize evakuován do Británie.

Následky porážky ve Francii, neujasněná koncepce čs. odboje v Británii a obavy z budoucnosti, vytvořily během evakuace a prvních dnů pobytu čs. jednotek ve stanovém táboře v Cholmondeley prostor pro projevy neposlušnosti a protestů. V krátké době se zde vytvořila několika-set členná skupina vzbouřenců, ke které se přidal i vojín Sedlář. Po několika týdnech byli všichni její muži na příkaz prezidenta republiky zbaveni hodností a vyloučeni z čs. armády. Následně odjeli do britského internačního tábora,  kde se většina z nich přihlásila do pracovních jednotek britské armády. Josef Sedlář vstoupil do svazku britské armády 9. října 1940 a působil u 227. roty, jež byla později vtělena do 226. roty (226 Coy Pioneer Corps), a podílel se na budování pobřežních překážek. V průběhu následujícího roku, došlo u mužů ke změně názorů a požádali o povolení znovu vstoupit do čs. armády. Po několika týdnech jednání a udělení milosti prezidentem republiky, jim koncem roku 1941 MNO umožnilo znovu se začlenit do čs. armády.

Dne 1. ledna 1942 se vojín Josef Sedlář opět prezentoval u náhradního tělesa. Zpočátku působil u pomocné roty a později byl přidělen ke své kmenové jednotce. Po příjezdu čs. jednotky z Afriky v roce 1943 a vytvoření Čs. samostatné obrněné brigády, působil u průzkumné čety velitelské roty tankového praporu 2. Na přelomu srpna a záři 1944 se vylodil ve Francii a z kraje října se s jednotkou přesunul k severofrancouzskému přístavu Dunkerque, kde brigáda začala obléhat německou posádku. Brzy se zapojil do bojové činnosti a  dne 22. října 1944, byl vyslán na průzkumnou hlídku do předpolí. Při kontrole opuštěné farmy, vstoupil její velitel na nášlapnou minu a výbuch následně zranil tři z pěti mužů hlídky, včetně svobodníka Josefa Sedláře. Těžké zranění si vynutilo přesun raněného do Británie. Zde strávil několik měsíců v nemocnici a po propuštění působil u náhradního tělesa. Do vlasti se vrátil až po ukončení války. Z armády odešel ze zdravotních důvodů k 15. listopadu 1945.

Za svoji činnnost v čs. zahraniční armádě byl dvakrát vyznamenán Čs. medailí Za Chrabrost před nepřítelem, Čs. pamětní medailí se štítkem Francie a Velká Británie, Čs. medailí Za zásluhy, odznakem Válečného invalidy a Francouzskou pamětní medailí 39-45.

Během služby v Británii se oženil s britskou státní příslušnicí, která s ním odjela do Československa. Po propuštění z armády, krátce pracoval u Ministerstva vnitra v Praze a poté u lesních závodů v Bystřici pod Hostýnem. Zemřel na konci roku 1992.

Podle rodinné historie se během služby u Pioneer Corps přihlásil do zvláštních britských jednotek a prodělal speciální výcvik. Po jeho ukončení sloužil u 10 IA commanda a v roce 1942 se podílel na bojové operaci u Dieppe. Tato zpráva ale nebyla dosud potvrzena z archívních materiálů.

 

0002V

Francie 1940, Josef Sedlář stojící 2. zprava.

0004V

Ilfracombe 20.10.1940, hotel Palmonton. Zleva ?, Ladislav Lackovič, Josef Sedlář.

0005V

Ilfracombe 227 Czech PC. Josef Sedlář sedící v dolní řadě 4. zprava.

0006V

Ilfracombe 20.10.1940, hotel Palmonton, Ladislav Lackovič, Šuhajda, Josef Sedlář

0008V

Dunkerque. Tanky Stuart velitelské roty Tankového praporu 2

0009V

Dowercourt 15.4.1943. Josef Sedlář první zprava.

0010V

Dowercourt, autoškola. Zleva horní řada: Fišer Karel, Hieke Vilém, Ruprecht František Prostřední řada zleva 1. Klemeš Jaroslav, 2-6 ?, 7. Pecina Rudolf, 8. Ritter Waltr, 9.?, 10. Schafer Václav, 11. Sedlář Josef, 12. Vágner, 13. Tesař František, 14-15 ?, 16. Mrázek. Dolní řada zleva 1. Forst, 2-3.,?, 4. Přikryl Zdeněk, 5.?, 6. Igorov Evžen, 7.?, 8. Křístek Emil, 9. Hieke Leo, 10-11 bratři Silbermannové Josef a Wolf, 12.?.

0016V

Někde v Anglii, duben 1944. Zleva Evžen Jančík, Ladislav Lackovič (padl u Dunkerque), Jaroslav Chvátal (padl u Dunkerque), Josef Sedlář, Světlík, Prášek, Vladislav Severini.

Text: Ivan Procházka