Standarta Dělostřeleckého pluku 1

12 Lis Standarta Dělostřeleckého pluku 1

Standarta Dělostřeleckého pluku 1, byla zhotovena v USA, krajany z Americké obce sokolské. Původně měla být předána ve Francii, ale evakuace zbytku Československé armády na britské ostrovy tomu zabránila. Tvarem i velikostí vychází ze standarty používané Československou meziválečnou armádou. Článek pojednává o výrobě repliky této standarty.Již nějakou dobu jsme se zaobírali myšlenkou na pořízení dobového praporu. Československá státní vlajka, kterou jsme doposud používali, nebyla z hlediska historického, pro pietní vzpomínky nejvhodnější a ani její provedení nebylo dle našich představ. Velkou překážkou v pořízení repliky historického praporu byla finanční náročnost celé věci, ale i to se nám nakonec podařilo překonat. Rozhodnutí padlo na podzim minulého roku. Realizace celého projektu byla i časově náročná, v první fázi bylo především nutné zajistit předlohu. Pro naší potřebu jsme vybrali standartu Dělostřeleckého pluku 1. Naštěstí se ve sbírkách Historického ústavu v Praze dochoval originál této standarty a shodou okolností, byly v nedávné době u renomované firmy na výšivky, Velebný a Fam – vyšívání, vyrobeny repliky historických praporů pro potřeby prezentace armády ČR a Slovenska. To nám celou věc usnadnilo a tak jsme standartu u této firmy také objednali.

Standarta se sice dochovala, ale jinak to bylo s žerdí. Při studiu historických podkladů jsme zjistili, že standarta v poválečném období prodělala poměrně zásadní úpravu vzhledu, úzce spojenou právě s výměnou  žerdi.  Pro naše účely, jsme samozřejmě chtěli provedení z doby předání standarty naší armádě ve Velké Británii. Výsledkem snažení je přesná replika standarty s masivní žerdí z jasanového dřeva bílé barvy a s mosazným kováním. Žerď i dělící kování jsme si vyrobili sami dle dochovaných fotografických materiálů, i díky materiálové pomoci kovotlačitelské firmy z Buštěhradu a truhlářství Mirland s.r.o. Naším cílem je důstojně prezentovat historii Československé armády ve Velké Británii a tento symbol pomůže oživit a připomenout odhodlání Čechů a Slováků bránit svoji vlast. Na Zdar

lic rub orechov_4

Něco z historie

Standarta Dělostřeleckého pluku 1, byla zhotovena v USA, krajany z Americké obce sokolské. Původně měla být předána ve Francii, ale evakuace zbytku Československé armády na britské ostrovy tomu zabránila. Tvarem i velikostí vychází ze standarty používané Československou meziválečnou armádou. Na líci je vyšit stříbrný československý lev a heslo „Pro čest a vlast vítězně vpřed“, na rubu je pak stylizovaná americká vlajka a symboly obce sokolské. Standartu předal pluku osobně prezident exilové vlády dr. Edvard Beneš dne 4. Prosince 1940, tedy na den patronky dělostřelectva. Slavnostní projev pronesl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a standartu převzal velitel pluku plk. Alois Liška, pozdější velitel Československé samostatné obrněné brigády. V poválečném období, byla z nám neznámého důvodu, vyměněna žerď. Bílou, masivní žerď se špičkou ve tvaru palcátu a s mosaznou jedničkou na jedné straně, nahradila poměrně nehezká tenká žerď, spirálovitě natřená v barvě trikolóry a s velkým mosazným kosočtvercem na jejím vrcholu. Tato výměna si vyžádala úpravu závěsných ok nosného rámu na standartě a byl zmenšen počet látkových ok, vypínajících látku standarty. V originálním provedení jich bylo šest, nepravidelně rozmístěných, po poválečné úpravě zbyly pouze čtyři.

2 1 3

Pěkné video z předávání standarty presidentem Edvardem Benešem zde.

Text: Vilém Fencl