Britská minohledačka No.4A

18 Lis Britská minohledačka No.4A

Tento detektor byl vyvinut v roce 1944 a byl operativně používán během 2. světové války i dlouhá léta po ní. Jeho výhodou byla skladnost a zvýšená účinnost oproti dřívějším typům. Detektor používala i Československá armáda ve Velké Británii, která ho hojně využívala při odminování německých minových polí kolem francouzského přístavu Dunkerque.

THminohledacky rotaTento detektor byl vyvinut v roce 1944 a byl operativně používán během 2. světové války i dlouhá léta po ní.  Detektor používala i Československá armáda ve Velké Británii, která ho hojně využívala při odminovávání německých minových polí a nástrah kolem severofrancouzského přístavu Dunkerque.

Konstrukčně vycházel z typu No.4, který byl vyvinut v roce 1943. Operativní hmotnost byla 11,3kg, hmotnost s přepravní bednou pak 30kg. Čas potřebný k vyčištění průchodu 1,8m širokého a 9 – 13 metrů dlouhého, byl v průměru 1 minuta. Rozdíl v délce závisel na druhu prohledávané půdy. Tento detektor byl pevnější a spolehlivější než detektor No.3. Byl kompletně vodotěsný a měl výhodu jednoduchého jedno- knoflíkového ladění. Operátor si musel být vědom a počítat s pomalejší odezvou při hledání menších předmětů. Neprostoupil více než 15cm dlažby a měl kratší teleskopickou rukojeť, která snižovala detekční rádius v porovnání s cca 240cm rukojetí jiných detektorů. Tento detektor používal i menší baterii, která značně snižovala jeho výdrž v porovnání s bateriemi v dřívějších detektorech. Předností však byla jeho skladnost a vyšší dosah.

K dispozici jsou dvě standardní nastavení, volené OFF/NORMAL/PAVE spínačem:

 1. Nastavení A (NORMAL) pro běžné použití
 2. Nastavení B (PAVE). Toto nastavení se používá při výskytu rudných materiálů jako je dlažba, škvára nebo cihla, proti zkreslení detekce.

Testovací tlačítko na ovladači pak umožňuje testovat operační okruh.

Detektor se v podstatě skládá z detekční hlavice, zesilovací jednotky, sluchátek a ovladače. Detekční hlavice může být připojena na teleskopickou násadu (vzpřímená pozice) nebo může být použita bez násady (pozice v leže).

Minohledačka No.4A v tranzitní bedně Detekční hlavice / detektor připravený k použití s teleskopickou násadou. Sluchátka
Zesilovač Vnitřek tranzitní bedny Přepravní batoh, dovnitř se vejde detekční hlavice, násada, ovladač a sluchátka.
Testovací jednotka Instrukce k použití a náhradní elektronky Kontrolní pravítko

control box THPacking diagram instrukce
Ovladač s otočným kolečkem a přepínačem Schema uložení soupravy Pracovní manuály

Při použití drží operátor detekční hlavici 8-15cm nad zemí a kývá s ní před sebou ze strany na stranu. Miny s vyšším kovovým podílem, ležící blízko povrchu způsobují silný signál najednou. Pokud jsou však miny zakopány hlouběji nebo mají malý obsah kovu, nedávají silný signál ihned. Proto musí být umožněn čas těmto slabým signálům narůst, postup je proto limitován.

Napájení je následující:

 1. H.T. 3,8ma. 67V v ne-oscilační pozici (možno také 60V a 72V)
 2. L.T. 150ma. 1,4V (možno také 1,5V)

Doporučená baterie je kombinovaná H.T./L.T. Ever Ready B 114 baterie, napojená přímo na existující 4-kolíkový konektor nebo na terminálový proužek na zesilovači.

THMk4 circuit2 THMk4 circuit1
4-kolíkový konektor v prostoru pro baterii. Zapojení elektronek v zesilovači

Kvůli hluku, který vydávají elektronky, je vždy ve sluchátkách slyšet mírný vysílací signál ze zesilovače, projevující se jako šum v pozadí. Pokud vzájemný poměr tohoto signálu se zpětnou vazbou s detekčními cívkami a kabely ovládače, má správný vztah amplitudy a fáze, zesilovač se dostane do oscilace (rozkmitá se). Tento stav se projeví ve zvukovém signálu ve sluchátkách.

Při nastavení detektoru, se ovládací kolečko REGEN seřizuje tak, aby když v dosahu hledací cívky není žádný kovový objekt, množství zpětného signálu nebylo dostatečné ke způsobení oscilace (rozkmitání). Kovový předmět v blízkosti detekční hlavice zapříčiní další elektromagnetickou vazbu a způsobí dodatečný zpětný signál, potřebný k uvedení zesilovače do oscilace. Přítomnost takového kovového předmětu nebo miny, je pak indikována hlasitým signálem ve sluchátkách.

 1. Nastavení A (normal) – používá se na povrchy bez dlažby, škváry, cihel nebo podobných materiálů.
  1. otoč plně ovládací kolečko REGEN proti směru hodinových ručiček
  2. nastav spínač na ovládači na NORMAL (prostřední pozice)
  3. otoč ovládací kolečko REGEN po směru hodinových ručiček do té doby, než začne oscilace (označující se hlasitým signálem ve sluchátkách) poté otáčej mírně zpět (proti směru h.r.) do té doby než oscilace skončí.
 2. Nastavení B (PAVE) – používá se při hledání min, které jsou zakryté dlažbou, cihlami nebo podobným materiálem. Použijte instrukce pro Nastavení A, s tím rozdílem, že v bodě b., se spínač ovládače nastaví na PAVE.

DETEKCE

 1. přiložte detekční hlavici cca 8 až 15cm nad zem a paralelně s ní.
 2. širokými oblouky kývejte hlavicí ze strany na stranu. Při pozici ve stoje, si pomožte volnou rukou pro roznesení váhy.
  Každým výkyvem se posuňte dopředu na vzdálenost dostatečně malou, aby se zajistilo řádné prozkoumání povrchu detekční hlavicí. Řádově o 25cm.
 3. přítomnost kovové nebo částečně kovové miny (nebo podobného předmětu) je indikována hlasitým signálem ve sluchátkách při jakémkoli použitém nastavení.
 4. Malé předměty a také větší předměty zakopané ve větších hloubkách nedávají okamžitý hlasitý signál. Detekce proto musí být dostatečně pomalá, aby slabý signál mohl narůst, než se hlavice posune z dosahu předmětu. Hlavice musí být co nejblíže k zemi.
 5. Při použití Nastavení B, se dá dlažba atd. obvykle rozeznat od min mnohem vyšším zvukovým signálem. Mírným přizvednutím hlavice se dlažební efekt eliminuje a miny se pak dají detekovat nižším zvukovým signálem, který vydávají.
 6. Používejte často testovací tlačítko na ovladači. Pokud je vše v pořádku, zařízení při stisku tlačítka vydává hlasitý signál. Pokud není slyšet žádný signál nebo je jen slabý, zkontrolujte, zda je REGEN spínač nastaven správně. (bod 7 dole)
 7. Při použití, je možné dále mírně seřizovat ovládací kolečko REGEN na ovladači, pokud je to nutné. Otočte toto kolečko tak daleko, jak je to možné po směru hodinových ručiček, dokud jakékoliv další mírné pootočení nezačne vydávat hlasitý signál ve sluchátkách. Toto je velmi důležité pro dosažení maximální odezvy.

No4testace Seřizování detektoru pomocí testovací jednotky a pravítka.

THmk4Ascan3 THmk4ascan4
Seznam komponentů Schema zapojení

Pro potřeby KVH Rota Nazdar, nyní tuto minohledačku zprovozňujeme. Původní nebo podobné baterie již dnes není možné sehnat a jejich stavba by byla finančně příliš náročná. Proto vytváříme článek pospojením 7ks dobíjecích 9V baterií plus 1ks 1,5V monočlánku. Monočlánek je ten, který je potřeba měnit častěji. Toto zapojení funguje dle kolegy z Austrálie velmi dobře.

Text: Dušan Klavík

Foto: Idunka, Dušan Klavík

zdroj: Instrukce k použití firmy G.W.Smith & Co. (RADIO) Ltd.