Exponát týdne – Lodní vak brig. gen. A. Bočka

02 Bře Exponát týdne – Lodní vak brig. gen. A. Bočka

exponat_tydne_vak_Bocek

Alois Boček se narodil 14. března 1900 v Pozořicich u Slavkova. Vojenskou základní službu nastoupil v říjnu 1920 u Dělostřeleckého pluku 112 v Mukačevu. U tohoto pluku byl postupně povyšován až do hodnosti četaře. Po skončení vojenské základní služby se rozhodl v armádě zůstat a byl přijat za rotmistra z povolání. Hodnosti kapitán dosáhl v říjnu 1936. Od července 1939 byl zaměstnán jako aktuárský tajemník na obecním úřadě v Táboře, kde se také zapojil do činnosti vznikající odbojové organizace Obrana národa. Vzhledem k odhalení a hrozícímu zatčení v polovině února 1940 opustil Protektorát. V březnu 1940 se v Bělehradě přihlásil do čs. zahraniční armády. Do Francie přijel koncem března 1940 a u formující se 1. čs. divize byl zařazen k Dělostřeleckému pluku 1. Po evakuaci do Velké Británie již jako štábní kapitán působil u dělostřeleckého oddílu 1, od července 1941 u Dělostřeleckého pluku 1. Od května 1942 se stal zástupcem velitele II. oddílu a jeho velení převzal v prosinci téhož roku. V říjnu 1943 dosáhl hodnosti majora. V lednu 1944 došlo k jeho přemístění k výcvikovému středisku při Náhradním tělesu čs. pozemních jednotek s předurčením pro přesun do SSSR. Z Velké Británie odjel v červnu 1944 a po dvou měsících přijel do SSSR. V Sadaguře se stal velitelem 5. dělostřeleckého pluku, s nímž prošel boji od Dukly až do Prahy. Brigádní generál Alois Boček zemřel v Doksech 19. dubna 1965.

Generál Boček byl nositelem celé řady vyznamenání. Z čs. je možno uvést Válečný kříž 1939 (udělen 2x v roce 1945 a 1946), medaili Za chrabrost před nepřítelem (1946), nebo kříž Řádu bílého lva „Za vítězství“ (1948). Zahraniční vyznamenání zastupují např. sovětský Řád Vlastenecké války II. třídy (1945), rumunský řád „Steaua Romanici“ cu spade in gradul de „Ofiter“ cu panglica de „Virtute Militara“ (1947) či stříbrný kříž polského řádu Virtuti Military (1948).