Foto týdne – Osádka tanku Cromwell u Dunkerque

04 Říj Foto týdne – Osádka tanku Cromwell u Dunkerque

Nepříliš ostrý snímek československé osádky tanku Cromwell při vykonávání osobní hygieny a údržby. Před 72 lety se přesunula Československá samostatná obrněná brigáda k severofrancouzskému přístavnímu městu Dunkerque, aby zde v noci ze 7. na 8. a z 8. na 9. října 1944 vystřídala britskou 154. pěší brigádu a zahájila tím sedm měsíců trvající bojovou činnost, při obléhání téměř dvanáctitisícové a dobře opevněné německé posádky města.

Foto_tydne_tankova_posadka_Dunkerque

Přepis z válečného deníku Čs. samostatné obrněné brigády:

3. říjen 1944 – Prostor Falaise. Během odpoledních hodin dostal velitel brigády upozornění, že Čs. samostatná obrněná brigáda musí být do dvanácti hodin od doručení písemného rozkazu připravena k přesunu do nového prostoru. Rozkaz přišel v nočních hodinách.

4. říjen 1944 – Prostor Falaise. Pohotovost nařízena na 10:00 hodin. Ubytovatelé odjeli v 8:30 hodin a hlavní síly brigády vyrazily po 10. hodině. Do okolí města Elbeuf, vzdáleného zhruba 60 mil, dojely kolony vozidel ve večerních hodinách. * Celý den pršelo a foukal studený vítr. *  Během cesty došlo k smrtelné nehodě. Svobodník Otto Auffober, motospojka z tankového praporu 2, upadl v jízdní dráze a za ním jedoucí tank se již nestačil vyhnout. * Brigáda odebrala v Caen 39 ks tanků typu Cromwell, stav bojových strojů doplnila na válečný počet.

5. říjen 1944 – Francie. Od rána se brigáda pohybovala po trase Elbeuf-Rouen-Eu-Fressenville. Oproti včerejšku panovalo pěkné podzimní počasí. První jednotky dorazily do Fressenvillu, po cestě dlouhé 90 mil, již v odpoleních hodinách. Tankové oddíly přijely pozdě v noci.

6. říjen 1944 – Francie. Poslední den přesunu začal v ranních hodinách a první kolony přijely do okolí Dunkerque krátce po poledni. Ihned po příjezdu odjeli důstoníci štábu brigády a velitelé jednotek k britským jednotkám do operačních úseků, aby poznali chod služeb a terén. * V prostoru Dunkerque skončilo šedesátihodinové ultimátum pro německou posádku. Němci se odmítli vzdát a brigáda se bude účastnit bojů u Dunkerque.

7. říjen 1944 – Prostor Dunkerque. Během dne provedli důstoníci brigády průzkum nového úseku a dojednali s veliteli jednotek britské 154. pěší bridády převzetí úseků, které bude provedeno v noci ze 7. na 8. a z 8. na 9. října. Perimetr obsazený spojenci u Dunkerque je rozdělen na tři úseky – západní, jižní a východní. Západní, začíná u moře a pokračuje přes Grand Synthe, Filature až ke kanálu Bourbourg. Jižní úsek navazuje na západní úsek u kanálu Bourbourg a přes městečko Bergues vede až k vesnici Ghyvelde na belgickém území, úsek je převážně zaplavený. U osady Ghyvelde začíná východní úsek přes kanál Dunkerque – Furnes míří přes duny k mořskému pobřeží. * U lehké brigádní ambulance se přihlásil první německý zajatec – přeběhlík.

8. říjen 1944 – Wormhout – velitelství Československé samostatné obrněné brigády. Velitelství brigády vydalo operační rozkaz č.1, který určuje rozmístění jednotek. Západní úsek perimentru převzal britský 7. prapor Královského tankového pluku (7 RTR) a motorizovaný přezvědný oddíl (MPO). Jižní úsek obsadil tankový prapor 1, oddíl kanonů proti útočné vozbě (OKPÚV) a prapor FFI Bergues (v průběhu října jsou roty praporu FFI postupně rozmístěny po celém perimetru). Obranu východního úseku zaujal tankový prapor 2  a motoprapor. Dělostřeleckou podporu zabezpečuje ve východním úseku britský 150. polní pluk Královského dělostřelectva RA a jedna lehká protiletadlová baterie, západní úsek podporuje čs. dělostřelecký pluk spolu s dvěma protiletadlovými bateriemi. Mezi jižním a východním úsekem operuje ještě britský 32. lehký protiletadlový pluk bez dvou baterií. Protiletadlová ochrana je svěřena 107. těžké protiletadlové brigádě, která se skládá z kanadského 2. těžkého protiletadlového pluku a z britského 109. těžkého protiletadlového pluku bez jednoho oddílu. * Velitel Československé samostatné obrněné brigády generál A. Liška byl ustaven velitelem všech spojeneckých jednotek operujících před Dunkerquem.
Západní úsek. Ráno dokončily jednotky přebírání úseků a zahájily strážní službu. * Odpoledne nepřítel ostřeloval minomety a dělostřelectvem postavení MPO u Filature. Zranění utrpěl desátáník Chuchvalec z 2. čety.
Jižní úsek. Během přesunu 1. roty tankového praporu 1, najel tank velitele roty ve vesnici Socx na minu. Při výbuchu byla zraněna dcera starosty Socx a poškozen tank. Po vyčištění cesty zásluhou ženistů rota pokračovala dál v přesunu.

9. říjen 1944 – Wormhout. Ráno jednotky brigády ukončily převzetí všech úseků perimetru. * V noci z 8. na 9. října provedly německé oddíly útoky na předsunutá postavení MPO a motopraporu.

Západní úsek. Krátce po půlnoci přepadli Němci dvakrát postavení MPO u Filature, následně zahájili dělostřeleckou a minometnou palbu, při které padl vojín Bohumil Kubina. Odpoledne uskutečnili Němci další útok. Po silné dělostřelecké a minometné palbě se protivníkovi podařilo obsadit Filature a blízké farmy obsazené MPO a 7 RTR. Naše jednotky ustoupily na farmy Vanherseck a Vie Deram. Během bojů zahynul vojín Karel Spira ze 4. čety a další čtyři muži utrpěli zranění. Při ústupu zanechal MPO v prostoru továrny dva tanky Stuart.  Jeden byl již nepojízdný a druhý se při stahování zabořil do bahnitého terénu.
Jižní úsek. Během dne přivedla hlídka FFI deset zajatců od německého 1042. pěšího pluku z úseku OKPÚV a FFI v oblasti Bergues.  * Do stejného úseku zahájil nepřítel brzy ráno dělostřeleckou palbu a zranil dva muže OKPÚV, vojína Šedlbauera a vojína Káše. * Během rušivé nepřátelské dělostřelecké palby zranily výbuchy granátů v úseku 3. roty tankového praporu 1 vojína Ondřeje Škorvagu a v prostoru velitelské roty tankového praporu 1 vojína Alfréda Růžičku.
Východní úsek. V prostoru motopraporu provedl nepřítel na podporu nočních útoků svých průzkumných hlídek několik minometných a dělostřeleckých přepadů. Při přepadech a ostřelování byli zraněni tři muži z 2. motoroty.

zdroj: Ivan Procházka, Dunkerque, Válečný deník Československé samostatné obrněné brigády  (říjen 1944-květen 1945)