Exponát týdne – Sokolský průkaz npor. Šika

30 Srp Exponát týdne – Sokolský průkaz npor. Šika

Členský průkaz Sokolské župy zahraniční, pobočky Tělocvičné jednoty Sokol Londýn, patřící npor. Bernardu Šikovi, příslušníku československé zahraniční armády. Do jednoty se přihlásil 1.8.1940. 

Brněnský rodák Šik odešel před Vánoci roku 1939 do zahraničí, aby se připojil k československému zahraničnímu odboji. Přes Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Francie, kde vstoupil nejprve do Francouzské cizinecké legie a dne 26.1.1940 se přihlásil k čs. armádě v Agde. Stal se velitelem zákopnické čety pěšího pluku 2 v hodnosti poručíka. S plukem byl nasazen na frontě a účastnil se ústupových bojů na Marně, Seině a Loiře. Po pádu Francie odjel lodí do Anglie a stal se příslušníkem Československé samostatné brigády. Absolvoval kurz pro zákopníky, Assault Course, parakurz i tankový kurz. Postupně povýšil přes kapitána na štábního kapitána až v květnu 1945 na majora pěchoty. Po vylodění spojenců v Normandii se účastnil v řadách Československé samostaté obrněné brigády obléhání severo-francouzského přístavu Dunkerque. Za svoji službu obdržel mnoho československých, francouzských a britských vyznamenání. Po skončení války se s brigádou navrátil do vlasti, avšak později byl kvůli komunistickému převratu opět nucen emigrovat do zahraničí.

Exponát_týdne_prukaz-sokol_Šik2

Exponat_tydne_prukaz-sokol_Šik