Foto týdne – npor. Josef Otisk s pres. Benešem

10 Led Foto týdne – npor. Josef Otisk s pres. Benešem

Dnes 10. ledna uplynulo 32 let od úmrtí skvělého čs. vojáka, instruktora, parašutisty a velitele desantu Wolfram pplk. in memoriam Josefa Otiska, MBE.

Vojenskou kariéru započal již v roce 1933 záložní důstojnickou školou, poté absolvoval Vojenskou akademii, kterou ukončil v roce 1936 v hodnosti podporučíka. Mobilizaci prodělal v Jihlavě a Telči. Po okupaci pracoval krátce jako úředník, ale s osudem vlasti se nesmířil a již 4.prosince 1939 odchází s kamarádem přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie. 12. ledna 1940 je prezentován u vznikající Čs. armády v Agde. S 2. pěším plukem absolvuje ústupové boje ve Francii, po jejímž pádu je se zbytky armády evakuován do Anglie. Zde je povýšen na nadporučíka a absolvuje autokurz a základní kurz commandos. Poté již jako kapitán prodělává parakurz a kurzy velitelů tankových rot a je jmenován zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu. Na jaře 1944 je vybrán jako velitel skupiny pro zvláštní úkoly a s celou skupinou, jejíž členy si mohl sám vybrat, je 3.7.1944 odeslán do jižní Itálie na vyčkávací základnu.  Jeho skupina s krycím názvem „Wolfram“, sestávající ještě z rtn. Josefa Bierského, rtn. Josefa Černoty, rtn. Vladimíra Řezníčka, radisty rtn. Karel Svobody a četaře Roberta Matuly, neměla jako jediná skupina vyslaná z Anglie do Protektorátu plnit zpravodajské úkoly, ale vést partizánskou a sabotážní činnost. Vysazena je 14.září 1944 na Frýdecko-Místecku, daleko od určeného místa. Skupině se kvůli řadě obtíží, jako počáteční ztráty materiálu a radiostanice, ztráty dvou členů, infiltrace partizánských skupin konfidenty, činností protipartizánských německých oddílů apod. podařilo plnit úkoly, pro které byla do protektorátu vyslána jen částečně, což nikterak nesnižuje hrdinství parašutistů. Svou činnost skupina ukončila začátkem května 1945, kdy se spojila s postupující Rudou armádou.

Po válce je Josef Otisk již v hodnosti majora pěchoty 4. prosince 1945 ustanoven velitelem 13. tankové brigády. V říjnu 1948 je propuštěn z armády a až do důchodu pracuje jako zeměměřič.  Umírá 10. ledna 1986 v Brně. Čest jeho památce!

Na snímku se npor. Josef Otisk jako velitel výcviku zdraví s exilovým presidentem republiky Dr. Edvardem Benešem při jeho inspekční návštěvě ve výcvikovém táboře pro „commandos“ v Jižní Anglii poblíž Torquay.

Foto_tydne_Otisk_Benes