Foto týdne – Semidenní válka o Těšínsko

26 Led Foto týdne – Semidenní válka o Těšínsko

Od 23.1 1919 do 30.1.1919 proběhla tzv. Válka o Těšínsko proti Polsku, které si po rozpadu Rakouska-Uherska toto území nárokovalo a na přelomu října a listopadu 1918, ho vojensky obsadilo. Na to Československo o rok později pod velením pplk. Josefa Šnejdárka vojensky reagovalo a region v tzv. Sedmidenní válce dobilo zpět. Do bojů významnou měrou zasáhly i Československé legie z Francie a Itálie.

Na fotografii jsou příslušníci 21. pluku československých legií ve Francii během bojů na Těšínsku.

foto_tydne_4