Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

čet. Jan Šturma – Osm let ve válce

Dušan Klavík Účast československých dobrovolníků v bojích proti fašismu ve Španělsku je jednou z poměrně málo probádaných oblastí československé vojenské historie. O to více mě potěšilo, že jsem nedávno dostal od paní Stanislavy Šturmové, pozůstalost po jejím tchánovi Janu Šturmovi, jenž jako mladý komunista vyslyšel v roce 1937 výzvám Kominterny a odešel jako interbrigadista bojovat do občanské války ve Španělsku. Domů se však navrátil déle než asi čekal, po dlouhých osmi letech. V rodném Krnsku zanechal manželku Marii a dva syny Vladislava a Stanislava… Jan Šturma se narodil 13.1.1905 v Krnsku u Mladé Boleslavi do rodiny Václava a Kateřiny Šturmových. Měl čtyři sourozence. V rodné ...
Celý příspěvek >

Československé dělové automobily 1928 až 1935 – jejich konstrukce a zavedení do výzbroje

Jaroslav Špitálský Obr. Tříosý dělový automobil „Tatra“ – prototyp Koncem dvacátých let československé dělostřelectvo využívalo širokou škálu speciálních automobilních vozidel, většina z nich pocházela z domácí výroby, menší část z výzbroje rakousko-uherské armády. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že v Československu velmi dobře fungovalo několik automobilek a strojařských firem. Snahy o motorisaci probíhaly jak u těžkého, tak i lehkého dělostřelectva. V následujícím textu se budu věnovat převážně dělostřeleckým automobilům určeným k dopravě lehkých děl. V roce 1924 byl realizován nákup sedmi dělových automobilů značky L. a Kl. Martin (typ 540) (1). V roce 1926 došlo k nákupu čtyřiceti sedmi dělových automobilů L. a Kl. Martin (typ 550), jednoho dělového automobilu ...
Celý příspěvek >

Závěrečná cvičení rakouské armády v roce 1935

Jaroslav Špitálský   V roce 1935 se v Rakousku konalo samostatné cvičení motorisované brigády a závěrečné cvičení vyšších jednotek z Horního a Dolního Rakouska mající ověřit taktické schopnosti vyšších velitelů a především získat poznatky o: organizaci, použití a vedení motorizovaných jednotek, spolupráci zbraní a taktickém použití nově zavedených bojových prostředků. Značný důraz se kladl na výcvik vojska v místech předpokládaného nástupového prostoru. Tím je myšlena i obrana proti vpádu československé branné moci. Závěrečné cvičení motorisované brigády, konané ve dnech 30. až 31. srpna 1935, mělo vyzkoušet přibližovací pochod motorisované brigády po těžce sjízdných alpských komunikacích, při němž se sledovala odolnost materiálu, a zjišťovaly se nedostatky ...
Celý příspěvek >

G. E. přístroj ku zkoušení brzd firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. Braintree (England)

Jaroslav Špitálský V průběhu bádání v archivech narazil jsem na zajímavý přípravek anglické firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. sloužící k seřízení brzd osobních a malých nákladních automobilů. Ve třicátých letech především u automobilních pluků, dělostřelectva, letectva a útočné vozby nacházelo se větší množství motorových vozidel různého druhu. Vybavení správkáren i plukovních dílen nebylo tehdy dostatečné. Proto důstojníci zmíněných útvarů sledovali tehdejší technické novinky, kterými se snažily vybavit útvary disponující automobilní technikou. Dne 29. ledna 1930 velitel automobilního oddílu dělostřelectva ve Čtyřech Dvorech plk. Slíšek oslovil pražskou firmu Technospol k zaslání nabídky k dodání jednoho G.E. přístroje ku zkoušení brzd. Automobilní dílna tohoto útvaru vždy ...
Celý příspěvek >

Vývoj bezmotorového létání v Československu

Jaroslav Špitálský Počátky českého plachtového letectví se již datují do doby před Světovou válkou. V roce 1911, od května až do podzimu 1912, nadšení studenti Oldřich Haller a František Šnábl konali letecké pokusy na svahu Mikulovky na okraji Plzně. Dle vzoru bratří Wrightů postavili dvojplošník o rozpětí šesti metrů s kormidlem vpředu, s nímž provedli celou řadu pokusů. Když se tento první stroj po mnoha defektech stal neopravitelným, postavili si pěkný kluzák, jednoplošník, ale i tento během leteckých pokusů „vzal za své“. Je zajímavé, že oba nadšenci již tehdy pomýšleli na zamontování motorku do letounu, k tomu však nedošlo. obr. Letadla konstruovaná ...
Celý příspěvek >