Označení vozidel Čs. armády ve Velké Británii 1940-45 – Mostní značka

12 Lis Označení vozidel Čs. armády ve Velké Británii 1940-45 – Mostní značka

Vilém Fencl

První dokumentované nařízení o označení vozidel Československé brigády bylo zveřejněno Velitelstvím brigády v Důvěrném materiálním rozkaze číslo 4, z 16. prosince 1940. Nařízení vychází z britského předpisu zavedeného 10. července 1940 a platného pro britskou armádu včetně armád exilových. V průběhu služby bylo toto nařízení velitelstvím naší brigády několikrát upraveno a změněno, tak jak přicházely změny od britské War Office. Všeobecně pak platily pro naši brigádu stejná nařízení a změny označení, jako pro ostatní jednotky Britské armády.
Značka mostní ( 1940-1943)
sloužila ke zjištění, která vozidla mohla přejíždět most bez nebezpečí. Mosty ve válečné Anglii byly označeny mostní klasifikací 5, 9, 12, 18 a 24, označující váhu naložených vozidel v anglických tunách, pro bezpečný průjezd. Označení se umisťovalo už na příjezdové cesty k mostům. Vozidlům s vyšším mostním číslem byl zakázán i vjezd na příjezdové cesty. Mostní značka značí celkovou váhu naloženého vozu, vozidla s možností tažení přívěsu měla mostní číslo ve formě zlomku, kde vrchní číslo (čitatel) značilo váhu vozidla, dolní číslo (jmenovatel) váhu přívěsného vozidla.

Mostní značka byla umístěna vpředu na pravé straně vozidla, v místě mezi chladičem a vnějším okrajem blatníku. Označení bylo provedeno na žlutě natřeném plechovém kotouči se zvýšeným okrajem. Čísla byla 7cm vysoká, 6cm široká, s tloušťkou čar 8mm. Pokud měl vůz označení ve formě zlomku, byla ve středu kotouče černá páska 1 cm široká, nepřesahující zvýšený okraj kotouče.

1

Značka mostní, modifikovaného provedení z roku 1941, na dělostřeleckém tahači Morris – Commercial C8 Mk.I F.A, v československé terminologii tzv.„Kukačka“. Havárie při návratu ze střelnice Jeny Bridge.

Tabulka přidělených čísel z prosince 1940
Osobní auto dvousedadlové 1
Osobní auto čtyřsedadlové 2
Nákladní auto 12cwt 2
Nákladní auto 8cwt 2
Osobní auto čtyřsedadlové- Utility 3
Nákladní auto 15cwt 3
Nákladní auto 1 tunové 3
Nákladní auto 30cwt 3
Nákladní auto 30cwt – odtahové 4
Nákladní auto 3 tuny čtyřkolové 5
Nákladní auto 3 tuny šestikolové 8
Nákladní auto 3 tuny šestikolové – odtahové 8
Ambulance 4
Nákladní obrněné vozidlo, radiovůz 8cwt 3
Carrier Bren 3
Dělostřelecký tahač F.A. (traktor) 5
Přívěsný dělostřelecký vůz „Hlomozna“- trailers artillery 5
Přívěsný vůz obyčejný 2
Přívěsný vůz- Vodní nádrž (Water tank) 1

3

Značka mostní – celožluté provedení z roku 1940 – výřez z DMR č.4 z 16. prosince 1940

Při používání značení bylo zjištěno, že žlutý kotouč byl příliš viditelný na velkou vzdálenost, a tak bylo na základě rozkazu britské War Office č.j. 57 (vehicles/8680/S.D11) nařízeno označení změnit. Nové provedení bylo prováděno přímo na povrch vozidel ve formě žlutého kruhu o šíře čáry 12mm s vnitřkem v barvě khaki. Velikosti čísel i dělící pásky, stejně tak jako umístění, zůstala stejná jako u původního provedení. V mnoha případech na vozidlech zůstaly původní kovové kotouče, jen v barevném provedení dle nového nařízení.
Tabulka přidělených čísel po úpravě nařízené WO č.j. 57 z února 1941
Osobní automobil dvousedadlový /Austin 8,10, Hillman, Morris 10/ 1
Osobní automobil čtyřsedadlový /Humber staff car/ 2
Osobní automobil utility pětimístný /Humber, Ford/ 3
Nákladní automobil 8cwt spojovací a kancelářské 2
Nákladní automobil 15cwt kancelářské, kompresorové a univerzální vozy 3
Nákladní automobil 30cwt /Austin, Ford, Bedford/ 4
Nákladní automobil 3 tuny čtyřkolové 5
Nákladní automobil 3 tuny šestikolové 8
Depanážní, dílenské a skladové vozy šestikolové 8
Depanážní, dílenské a skladové vozy čtyřkolové 7
Ambulance a kantýny 4
Vodní cisterna čtyřkolová 4
Přípojná vodní cisterna dvoukolová 2
Spojovací vůz šestikolový 3
Obrněný automobil Beaverette 3
Carrier 5
Dělostřelecký tahač F.A /kukačka/ 5
25 liberní dělo nebo přívěsný vůz /hlomozna/ 5
Protitankový 2 liberní kanón KPÚV 2
Polní kuchyně – tažená 1
Přípojný vůz dvoukolový 2

2

Předpisové označení Bedfordů OYD 3 ton od Dopravního oddílu

Použité zdroje:
VHA – fond velitelství Československé brigády
Důvěrné materiální rozkazy 1940-43
Technická nařízení 1940-43