Major pěchoty v. v. Karel René Misík

Karel Misík se narodil dne 2.února 1907 v Mladé Boleslavi v rodině obchodníka Adolfa a Marie, rozené Horáčkové, tehdy bytem na Starém náměstí č. p. 13. Otec však zemřel již roku 1914. Absolvoval reálné gymnasium ...
Celý příspěvek >

čet. Jan Šturma – Osm let ve válce

Dušan Klavík Účast československých dobrovolníků v bojích proti fašismu ve Španělsku je jednou z poměrně málo probádaných oblastí československé vojenské historie. O to více mě potěšilo, že jsem nedávno dostal od paní Stanislavy Šturmové, pozůstalost po ...
Celý příspěvek >

Československé dělové automobily 1928 až 1935 – jejich konstrukce a zavedení do výzbroje

Jaroslav Špitálský Obr. Tříosý dělový automobil „Tatra“ – prototyp Koncem dvacátých let československé dělostřelectvo využívalo širokou škálu speciálních automobilních vozidel, většina z nich pocházela z domácí výroby, menší část z výzbroje rakousko-uherské armády. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že ...
Celý příspěvek >

TANKY NA BŘEZINCE 2. června 2018

Vzpomínkovou akcí si připomeneme 100 let od vzniku samostatného Československa a 80 let od mobilizace v září 1938. Vzpomínkové akce se zúčastní uniformované jednotky čs. legií a prvorepublikové čs. armády, které v několika blocích divákům ...
Celý příspěvek >

Britský 3 palcový minomet (Ordnance ML 3″ mortar)

Na našich akcích se můžete často setkat s vystaveným 3 palcovým minometem, v rámci "Benešových mužů" dokonce se třemi minomety. Tuto podpůrnou zbraň pěchoty bychom zde chtěli v krátkosti představit. U Československé armády ve Velké ...
Celý příspěvek >

archiv příspěvků >

ZAJÍMAVOST TÝDNE

Aršík z kolekce poštovních známek vydávaných za druhé světové války na podporu okupovaného Československa, s nápisy „A free Czechoslovakia in a free Europe“ tedy „Svobodné Československo ve svobodné Evropě“ a „Czechoslovakia fights for Victory“ – „Československo bojuje za svobodu“