Tankové dni Laugaricio 2014

08 Pro Tankové dni Laugaricio 2014

Laugaricio – podle římského nápisu vytesaného do skály pod hradem v Trenčíně je pojmenováno velké setkání příznivců vojenské historie a techniky v nedalekých Trenčanských Staňkovcích. Letos jsme využili pozvání našeho velkého kamaráda Mariána Simeona a na akci dorazili s táborem a naším protitankovým kanonem.

První část výpravy se na Slovensko vydala už ve  čtvrtek. Za pomocí přátel ze sdružení 4. prápor „úderný“, která podobně jako Benešovi muži sdružuje zájemce o vojenskou historii a československé jednotky na východní frontě, se postavil společný tábor načich západních a východních jednotek. Klukům patří velký dík, protože síly by zřejmě nestačily a stavět tábor uprostřed noci, kdy dorazil zbytek výpravy by bylo poněkud úmorné.

Páteční program zahrnoval spanilou jízdu do Trenčína a okolí. Položili jsme květiny k pomníku Milana Rastislava Štefánika a zamířili do obce Bošaca, rodiště podporučíka Adama Adamoviče, kde nás na návsi čekali místní. Obec Bošaca je rodištěm Adama Adamoviče, který jako osmnáctiletý hoch utekl ze slovenska a přidal se k naší armádě ve Velké Británii. Zde složil maturitní zkoušku v československé státní škole a postupně se tento šikovný mladý muž vypracovával hodnost po hodnosti. Absolvoval školu pro důstojníky v záloze a v březnu 1945 byl jmenován podporučíkem. Osud mu bohužel nepřál a těsně před koncem války, 11. dubna 1945, padl během bojů u továrny Filature v Dunkerque. Adam Adamovič má na obecním úřadě pamětní desku, u které jsme mu vzdali čest a setkali se s jeho rodinou.

Ráno jsme dostali tu čest třemi výstřely z našeho kanonu akci zahájit a pak už jsme se věnovali obvyklým činnostem v našem táboře. Spojení táborů našeho odboje ze západu východu umožnilo divákům porovnat rozdílné uniformy, výcvik i zbraně. Navečer jsme dokonce stříleli z obou protitankových kanonů, jak z naší šestiliberky, tak ze slovenské repliky sovětského 45mm protitankového kanonu vz. 42.

Tankové dni Laugaricio mají nepochybně i svou kulturní a společenskou funkci. Na akci se mají možnost setkat nejrůznější skupiny příznivců vojenské historie a společně plánovat další akce a nápady. Asi nikde jinde na Slovensku byste nenašli tábor československých legionářů a československých vojsk z Anglie, SSSR a povstaleckého Slovenska.

Foto: Miroslava Mindárová, Rišo a Roman Juráš

140706_Laugaricio_img001
140706_Laugaricio_img002
140706_Laugaricio_img003
140706_Laugaricio_img004
140706_Laugaricio_img005
140706_Laugaricio_img006
140706_Laugaricio_img007
140706_Laugaricio_img008
140706_Laugaricio_img009
140706_Laugaricio_img010
140706_Laugaricio_img011
140706_Laugaricio_img012
140706_Laugaricio_img013
140706_Laugaricio_img014
140706_Laugaricio_img015
140706_Laugaricio_img016
140706_Laugaricio_img017
140706_Laugaricio_img018
140706_Laugaricio_img019
140706_Laugaricio_img020
140706_Laugaricio_img021
140706_Laugaricio_img022
140706_Laugaricio_img023
140706_Laugaricio_img024
140706_Laugaricio_img025
140706_Laugaricio_img026
140706_Laugaricio_img027
140706_Laugaricio_img028
140706_Laugaricio_img029
140706_Laugaricio_img030
140706_Laugaricio_img031
140706_Laugaricio_img032
140706_Laugaricio_img033
140706_Laugaricio_img034
140706_Laugaricio_img035
140706_Laugaricio_img036
140706_Laugaricio_img037
140706_Laugaricio_img038
140706_Laugaricio_img039
140706_Laugaricio_img040