Vzpomínka na paraskupinu Spelter

08 Pro Vzpomínka na paraskupinu Spelter

140503_Spelter_03

U příležitosti 70. výročí vysazení paraskupiny Spelter na území Protoktoráru Čechy a Morava uspořádala KVH „Pětačtyřicítka“ Brno o. s. ve spolupráci s městem Jaroměřice nad Rokytnou, Československou obcí legionářskou a Rotou Nazdar akci pod názvem „Vzpomínka na paraskupinu Spelter“.

V noci ze 4. na 5. května 1944 byl na naše území společně se skupinou Potash vysazen paravýsadek Spelter ve složení št. kpt. Břetislav Chrastina, rtn. Jaroslav Kotásek a radisté rtn. Rudolf Novotný a čet. Jan Vavrda. Jedním z prvních úkrytů skupiny se stala vesnice Boňov. A právě v této moravské obci byla zahájena první květnovou sobotu roku 2014 vzpomínková akce, v rámci které se účastníci akce vydali navštívit místa, kde Spelter působil.

První kroky klubů vojenské historie, zástupců města Jaroměřice nad Rokytnou a historika Václava Janíka, který se činností skupiny dlouhodobě zabývá, směřovaly k hájence na Ostrém poblíž Myslibořic, kde proběhl první z pietních aktů u památníku Jaroslava Kotáska, který v těchto místech padl dne 16. 6. po přestřelce s gestapem.

Další zastavení v rámci vzpomínkové akce bylo v Myslibořicích u rodného domu Vladislava Fialy, spolupracovníka skupiny Spelter, který za svoji obětavou činnost zaplatil životem v koncentračním táboře Mauthausen. Po pietním aktu a krátkém výkladu Václava Janíka se díky ochotě majitelů domu mohli účastníci vzpomínkové akce podívat na dvůr stavení a navštívit tak místo, kde působila skupina Spelter.

Z Myslibořic se již dobová technika s účastníky přesunula do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou, kde v místní obřadní síni proběhla přednáška Václava Janíka o historii výsadku Spelter a domácím odboji v okolí Jaroměřic nad Rokytnou. Po zajímavé přednášce se přítomní přesunuli do přízemí radnice, kde proběhl pietní akt u pamětní desky věnované statečným a obětavým rolníkům z Boňova – Michalu Kratochvílovi, Františku Pelánovi a Františku Durdovi, kteří byli za poskytnutí pomoci parašutistům popraveni.

Z Jaroměřic se vzpomínková akce přesunula zpět do Boňova, kde nejprve proběhl pietní akt u pomníků padlých během obou světových válek a poté už čekal návštěvníky vzpomínkové akce bohatý doprovodný program v postaveném dobovém táboře. Zde si mohli účastníci akce prohlédnout dobovou výzbroj, techniku, činnost polní pošty či ukázky práce ženského pomocného sboru ATS. Na závěr akce mohli přítomní zhlédnout ukázku výstroje a výzbroje parašutisty sesazeného do protektorátu.

Akci se i přes nepřízeň počasí setkala s velkým zájmem diváků a dle pozitivních reakcí nejen jich, ale i oficiálních představitelů města Jaroměřice nad Rokytnou soudíme, že se vzpomínková akce líbila a vydařila.

Text a foto: Máca Volfová

140503_Spelter_02 140503_Spelter_03 140503_Spelter_01
140503_Spelter_04 140503_Spelter_05 140503_Spelter_09
140503_Spelter_06 140503_Spelter_07 140503_Spelter_11
140503_Spelter_08 140503_Spelter_10
140503_Spelter_12
facebook_foto