Odhalení pomníku Čestmíra Šikoly

08 Pro Odhalení pomníku Čestmíra Šikoly

141227 malaskala 01

V neděli 13. 4. 2014 jsme se zúčastnili slavnostního odhalení památníku členovi paraskupiny CLAY, radiotelegrafistovi radiostanice EVA, plk. Ing. Čestmíru Šikolovi.

V Malé Skále jsme ráno postavili stan a výstavku operačního materiálu a radiostanic, a jak je zvykem operační materiál jsme předvedli v praxi. Samotného pietního aktu odhalení památníků se účastnil i gen. Jaroslav Klemeš, poslední žijící operační parašutista (shodou okolností rovněž radiotelegrafista paraskupiny Platinum), a rodinní příslušníci členů skupiny CLAY. Ze spojených států přicestoval syn Antonína Bartoše, velitele skupiny, byl přítomen i syn Jiřího Štokmana a samozřejmě i Čestmír Šikola mladší, který na Malé Skále žije.


Čestmír Šikola se narodil 28. listopadu 1919 v Mukařově u Malé Skály. Po absolvování obecné školy v Mukařově vystudoval gymnázium v Turnově a od roku 1937 začal studovat na Vysoké škole chemicko-technologické. 17. listopadu 1939 byl jako student zatčen gestapem a internován v Ruzyňské věznici. Z důvodu nízkého věku byl ale propuštěn.

Dne 4. ledna 1940 přešel na Slovensko, odkud se přes Maďarsko, Turecko a Sýrii dostal do Francie. V Agde byl 6. března 1940 prezentován do československé zahraniční armády. Ve funkci polního pozorovatele se účastnil ústupových bojů o Francii. Po pádu Francie byl 13. července 1940 evakuován do Anglie. Od ledna do začátku května 1941 absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze a následně postupně povýšen na desátníka aspiranta. Začátkem roku 1942 byl zařazen do výcviku pro zvláštní úkoly. Od 1. března do 30. května 1942 absolvoval radiokurz. Ve funkci instruktora výcviku byl 10. dubna 1942 povýšen na četaře aspiranta. Od 1. do 28. listopadu 1942 absolvoval parakurz a dokončovací kurz. Od 27. dubna do 4. června 1943 prodělal výcvik v civilním zaměstnání. Již jako radista skupiny Clay prodělal od 2. srpna do 30. září 1943 spojovací cvičení v Londýně a ve Skotsku.

V říjnu 1943 byl s ostatními příslušníky výsadku přesunut přes Alžír do Itálie, kde na vyčkávací stanici v Bari. Vysazen byl společně s ostatními v ranních hodinách 13. dubna 1944 u obce Hostišová. Od 30. dubna 1944 do 30. března 1945, kdy přes prostor působení výsadku přešla fronta, odeslal 800 zpráv. Po osvobození byl od 20. dubna 1945 zařazen k vojenskému velitelství Brno a od 11. června jako podporučík pěchoty k HŠ MNO. Od 15. srpna 1945 se ujal funkce velitele vojenské radiové ústředny v Praze a od 2. prosince 1945 působil jako nadporučík pěchoty jako instruktor ve spojovacím učilišti v Turnově a v Novém Mestě nad Váhom. 20. listopadu 1946 se oženil, z manželství vzešel syn Čestmír.

1. října 1948 byl odeslán na dovolenou. 21. dubna 1949 byl zatčen a 18. června 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za trestný čin neoznámení trestného činu k 23 měsícům těžkého žaláře a odnětí hodnosti a vyznamenání. Trest si odpykal v plné výši. Po propuštění 21. října 1951 pracoval jako dělník při opravě tunelu u Malé Skály. V roce 1953 se spolu s rodinou přestěhoval do Břas u Rokycan. V roce 1963 byl promován inženýrem chemie a nastoupil v Jablonci nad Nisou do Výzkumného ústavu skla a bižuterie. Zároveň se s rodinou přestěhoval zpět na Malou Skálu, kde žil až do své smrti 28. února 2008.

Zdroj: wiky

141227 malaskala 05 141227 malaskala 06 141227 malaskala 04
141227 malaskala 02 141227 malaskala 01 141227 malaskala 03
facebook_foto