Klubové cvičení – Josefov 13.2.2016

16 Úno Klubové cvičení – Josefov 13.2.2016

V sobotu 13. února jsme se vydali do Josefova, abychom před blížící se sezonou osvěžili a procvičili obsluhu našeho britského šestiliberního protitankového kanonu. Po jednom ze dvorů pevnosti Josefov jsme prohnali jak sebe, tak kanon.
Klubové cvičení jsme využili také k zimní údržbě, čištění a konzervaci kanonu. Příslušníci kanónové čety roty doprovodných zbraní motopraporu naší obrněné brigády v Anglii a u Dunkerque, takovou činnost dělali praktiky denně.

Kanón Ordnance Quick Firing 6-pounder neboli „šestiliberní kanón“ je britský protitankový a tankový kanón ráže 57 mm. Tvořil primární výzbroj britského protitankového dělostřelectva v prostředním období druhé světové války a v tankové verzi se stal součástí výzbroje mnoha typů britských tanků a obrněných vozidel. Poprvé byl použit v Severní Africe v dubnu 1942 a rychle nahrazoval předchozí kanóny OQF 2 pounder v jejich protitankové úloze.

Již od počátku služby jeho předchůdce – dvouliberního protitankového kanonu v roce 1938 bylo jasné, že vývoj zbraní jde prudce dopředu a je otázkou krátké doby kdy bude muset být lehký kanon nahrazen. Návrh šestiliberního kanonu tak byl připraven již v roce 1940, nicméně výroba se mohla rozběhnout až v roce 1941 a kanon byl plně zařazen do služby až v květnu 1942, to už ale i šestiliberka začala konstrukčně zaostávat, až ji v úloze hlavní britské protitankové zbraně nahradil o mnoho těžší 17 liberní kanon v roce 1943.

Armáda USA rovněž zavedla tento kanón do své výzbroje pod označením 57 mm Gun M1, kanon používali síly Svobodné Francie (653 kusů), Sovětský svaz (400 kusů) a Brazílie (57 kusů).

V rámci Československé samostatné a později obrněné brigády byly dvě čety kanonů proti útočné vozbě, jak je nazývala československá terminologie, přiděleny Rotě doprovodných zbraní Motopraporu. Velitelem první čety byl v roce 1945 při obléhání přístavu Dunkerque npor. Mojmír Maděrovič, druhé roty npor. Ladislav Prchala a velitelem samotné Roty doprovodných zbraní byl kpt. Antonín Petrák, nositel dvou československých válečných křížů, britského Militray Cross a člen Řádu Britského Impéria (Member of the Order of the British Empire – OBE).

Dle britských předpisů z roku 1942 tvoří protitankovou četu následující sestava:

Velitelský roj tvořený obrněným transportérem Universal Carrier, s velitelem čety a řidičem, dva motocykly, jeden z nich byl určen zástupci velitele a dva 3/4 tunové nákladní automobily.

Četa měla dále tři oddíly, z nich každý byl vybaven dvěma děly s obsluhou. V každém oddílu měl být přidělen jeden motocykl a čtyři tahače Loyd Carrier, dva určené k tahání děla, druhé dva k převozu munice. Při přehlídce naší brigády 30. května 1945 v Praze jsou vidět protitankové kanony tažené americkými kolohousenkami – kolopásovými transportéry Halftruck M14. Nejednalo se však o přezbrojení z Loydů na Haltrucky, ale výpomoc motopraporu za nepříliš spolehlivé Loydy. Při přehlídce nechtěl být nikdo potupně odtahován.