Den Letiště Letňany – report z akce

21 Zář Den Letiště Letňany – report z akce

Den-LL-16-FB-EVENT-6V sobotu 10.9.2016 jsme se tradičně zúčastnili Dne Letiště Letňany, tentokrát s kombinovanou výstavkou prvorepublikové čs. armády a čs. armády ve Velké Británii. Program na letišti i nad ním byl bohatý a tak přilákal velké množství diváků. Měli jsem tu čest v našem malém táboře přívítat a delší dobu pohovořit s válečným pilotem RAF Jimem Autonem MBE. Tento 91-letý pilot se za války zúčastnil více než 37 misí za nepřátelskými liniemi, několikrát byl i zraňen. Mimo vysokých britských, francouzských a polských vyznamenání je držitelem i Čs. válečného kříže a stojí za britskou nadací Air Bridge Association (ABA). Snahou ABA je podporovat zdravotně postižené a sociálně slabší příslusníky zahraničních jednotek a zejména ty, kteří se ve druhé světové válce zúčastnili bojů o Británii. Nadace takto od roku 1993 podpořila i mnoho českosloveských veteránů. Jim je také autorem dvou knih a z jeho vyprávění vedl i zajímavý poválečný život, kdy za obchody cestoval po celém světě. Několikrát navštívil za komunismu i Československo.

Během Dne letiště Letňany proběhla také krátká ukázka v režii našeho spolku, při které jsme předvedli výcvik parašutistů v útoku na jedoucí automobil, tak jak jej cvičili příslušníci paraskupiny Anthropoid před odletem do protektorátu.
Ideální provedení útoku mělo spočívat v zastavení vozidla upraveným protitankovým granátem. Jeden měl být směřován na přední část vozidla, druhý na zadní, následovat měl útok granátem na kabinu vozidla a případná likvidace posádky samopalem či pistolemi. Poté následovala ukázka operačního materiálu a vybavení parašutistů, tak jak byli vysazováni do protektorátu.

Počasí bylo po celý den slunečné a teploty vysoké, o to více pak přišlo k chuti občerstvení na večerním rautu v režii Letiště Letňany, kde jsme poseděli do pozdních nočních hodin.