Vzpomínka na arm.gen. Aloise Lišku – report

02 Pro Vzpomínka na arm.gen. Aloise Lišku – report

Plakat-Liska-20161V sobotu 26. listopadu 2016 jsme se jako každý rok sešli v Záborčí u Malé Skály u rodného domu armádního generála Aloise Lišky, abychom si tuto osobnost tří odbojů a hlavně velitele Čs. samostatné obrněné brigády připomněli.

Letos jsme vzpomínku věnovali také brig. Gen. Stanislavu Hněličkovi, veteránu od Tobruku a Dunkerque, se kterým jsme se zde pravidelně setkávali a panu Steinerovi, v lednu zesnulém majiteli rodného domu, který nás vždy s nadšením hostil.

Po proslovech Tomáše Michálka, který připomněl historickou životní cestu gen. Lišky od první války až k jeho úmrtí v exilu, promluvil ještě starosta Malé Skály pan Michal Rezler a nový senátor za Liberecký kraj Michael Canov. Poté zazněla Československá hymna a na závěr pietního aktu byla vystřelena čestná salva z našeho šestiliberního protitankového kanonu. Dělové rány se krásně nesly údolím nedaleké Jizery. Odpoledne jsme zakončili na pozvání pana starosty v hostinci U Boučků u výborného pečeného kolena.