Schůzka škpt. Morávka s npor. Bartošem

21 Bře Schůzka škpt. Morávka s npor. Bartošem

V pátek 20. března 1942 kolem jedenácté hodiny v noci se v pražských Chotkových sadech tajně sešla čtveřice mužů. Dva byli z Prahy, dva za nimi přijeli z Pardubic.
Pardubickou dvojici tvořil nadporučík Alfred Bartoš, velitel paradesantní skupiny SILVER A, a poručík Václav Krupka, významný spolupracovník skupiny. Po příjezdu z Pardubic do Prahy se oba odbojáři odebrali nejprve do bytu Krupkových příbuzných, manželů Bohumila a Věnceslavy Česnekových v dnešní Čerchovské ulici čp. 3. Odtud se pak pod rouškou tmy vydali do sadů u Belvedéru.
Tam se sešli společně se štábním kapitánem Václavem Morávkem („Leonem“) a rotmistrem Václavem Řehákem („Fešákem“). Jako Krupka Bartošovi, dělal také Řehák Morávkovi krytí pro případ ohrožení. Hlavními aktéry schůzky byla tedy dvojice Bartoš-Morávek. Spolupráce byla prospěšná pro oba dva. Zatímco Morávek potřeboval znovu navázat spojení s londýnským vedením odboje, Bartoš kontaktováním Morávka splnil jeden ze svých úkolů. Během schůzky předal Bartoš Morávkovi fotografie členů skupiny SILVER A, a pravděpodobně i dalších parašutistů, pro výrobu nových falešných legitimací. Morávek naopak předal Bartošovi depeši určenou k odvysílání radiostanicí Libuše do Londýna, ve které navrhoval zorganizovat fingovaný únos agenta A-54 Paula Thümmela z protektorátu do Anglie. O čem se spolu během schůzky bavili, zůstane pravděpodobně tajemstvím. Nikdo z nich v té chvíli nemohl tušit, že Václavu Morávkovi zbývalo již jen necelých dvacet čtyři hodin života.
Po této schůzce se Morávek druhý den sešel nejprve s parašutisty skupiny ANTHROPOID, Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, v bytě Ludmily Peršínové na Staroměstském náměstí čp. 26. Večer se pak vydal do Ořechovky na schůzku s Paulem Thümmelem, který však již tou dobou byl vězněm gestapa. Ještě před Morávkem přišel na schůzku Řehák, na kterého se vrhli čekající gestapáci. Morávek se pokusil svého pobočníka vysvobodit. Při tom odhodil roztrhané fotografie od Bartoše z předešlého večera. V nerovném boji s početnou přesilou nakonec Václav Morávek padl, zasažen několika ranami gestapáckých pistolí. Smrt mu způsobila rána do srdce. Z nalezených roztrhaných fotografií se nakonec podařilo složit podobiznu Josefa Valčíka, která se objevila na plakátech.

Schuzka_Moravek_Bartos Schuzka_Moravek_Bartos-2

kpt-Václav-Morávek

Obr. Jeden z legendárních Tří králů, štábní kapitán Václav Morávek.

Josef-Valčík  Hleda_se_Valcik

Obr. Fotografie Josef Valčíka, která byla nalezena u padlého škpt. Morávka. Tento snímek gestapo složilo a objevil se později na plakátech, které vyzývaly k dopadení Valčíka.

 

V pondělí 20.března jsme v rámci projektu „Libuše volá Londýn“ zrekonstuovali schůzku Morávka s Bartošem. Reportáž z tého rekonstrukce a vzpomínku na legendárního škpt. Václava Morávka odvisílala také Česká televize:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100319/obsah/531386-vzpominka-na-vaclava-moravka

Libuse_banner