Libuše se do Londýna dovolala – report z Lázní Bohdaneč

05 Dub Libuše se do Londýna dovolala – report z Lázní Bohdaneč

Sobotní akce „Libuše volá Londýn“ v Lázních Bohdaneč se vydařila a vzbudila i velký mediální ohlas. Již v noci z 31. března na 1. dubna 2017, se z půdy domu na Sádkách č.p. 148, po 75 letech znovu ozvala radiostanice Libuše skupiny Silver-A, ze které zde radiotelegrafista Jiří Potůček za války odvysílal řadu depeší Československé exilové vládě do Londýna. Video přímého přenosu vysílání z noci vidělo již přes 13.000 lidí. Samotnou akci 1.dubna navštívilo odhadem na 1500 návštěvníků.

Repliku Libuše, tedy agenturní radiostanici Mk. VI C, se nám jak jsme již informovali, podařilo sestrojit zejména s pomocí pana Václava Busty dle dobového schéma a s řadou originálních dílů. Vlastního vysílání se neúnavně zhostili další nadšenci z řad radioamatérů, zejména Ivan Kohout s Vratislavem Vaverkou. Pan Vaverka z Libuše umístěné na půdě domu, kde se dochovaly i Potůčkovi původní antény, odvysílal historickou depeši, kterou odtud Jiří Potůček odeslal dne 30. března roku 1942 a rovněž pak jeho poslední depeši z 26. června 1942, kterou odvysílal Potůček z Bohdašína. Radiostanice se pak spojila s mnoha zájemci z České republiky a ze Slovenska. Před půlnocí, se pak díky skvělým atmosférickým podmínkám, podařilo spojit s Anglií a tak se splnil jeden z našich cílů. Zájem o navázání vzájemné komunikace byl v éteru obrovský. O mimořádnou volací značku OL75SILVER A byl zájem i ve světě a na moderní stanici se bude dál pod touto značkou vysílat ještě dva týdny od akce. Po čtyřech dnech vysílání se podařilo více jak 4000 spojení doslova z celého světa. Pro velký zájem se tak ještě uvažuje o zopakování vysílání samotné repliky Libuše, o kterém budeme včas ještě informovat na facebookových stránkách projektu.

Libuse_Potucek_Silver_A_Lazne_Bohdanec Libuse_Sadka_Lazne_Bohdanec

Sobotní den patřil veřejnosti. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout radiosoupravu Libuše složenou z repliky radiostanice Mk. VI C a originálního radiopřijímače Hallicrafter XC-24 Skyrider Defiant, dále vybavení Vojenské radiové ústředny v Londýně, která depeše z protektorátu přijímala. Na programu byly dvě pásma komentovaných ukázek vybavení a činnosti parašutistů po seskoku či výcvik v tzv. Assault course. V dobovém vojenském táboře Čs. armády ve Velké Británii byla po celý den k vidění kromě techniky, celá řada dobových vojenských artefaktů, zbraní, vybavení, ale i polní nemocnice či exponáty Čs. červeného kříže.

Domů si kromě zážitků mohli návštěvníci odnést tištěné brožury vydané k této akci a nechat si je orazítkovat pro tuto příležitost vydaným razítkem. Zejména muže, pak jistě potěšil speciál pernštejnské kvasnicové třináctky s etiketou k 75. výročí působení skupiny Silver-A na Pardubicku.

razitka_Libuse_vola_Londyn pivni_special_Libuse_vola_Londyn

Velké poděkování patří všem partnerům akce, Rotě Nazdar z.s., Československé obci legionářské a Rybničnímu hospodářství s.r.o. v čele s majitelem Adolfem Vondrkou.  Akce by se v této podobě neuskutečnila bez výrazné pomoci a podpory radioamatérů, zejména pana Václava Busty, Ivana Kohouta a Vratislava Vaverky. Velký dík patří také všem účinkujícím klubům vojenské historie, KVH České Budějovice, KVH „Pětračtyřicítka“ Brno z.s. a všem jednotlivcům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu naší akce.

Foto: Robin Clifford Bennet :

Foto: Ivan Kohout: