Muži odplaty – Anthropoid, Praha – report z akce

23 Čvn Muži odplaty – Anthropoid, Praha – report z akce

O víkendu 17.-18.června 2017 proběhla na Karlově náměstí v Praze vzpomínka na parašutisty, kteří v nedaleké Resslově ulici svedli před 75. lety hrdinný boj s neměckou přesilou. V sobotu byly iniciativou Prahy 2 odhaleny pamětní desky podporovatelů parašutistů, rodině Jesenských a Loudových. V neděli pak proběhl velký pietní akt „u krypty“. Po oba dny probíhal nedaleko doprovodný program v našem táboře.

Dominantou jižní strany Karlova náměstí byl mezi 16. a 18. červnem stanový tábor, který postavili Benešovi muži, tedy především Rota Nazdar, KVH „Pětačtyřicítka“ Brno o.s. a KVH České Budějovice. Rozsahem byl asi největší, který jsme kdy na podobné akci postavili.
V jednotlivých stanech pak bylo umístěno naše zázemí a různé výstavní expozice.

Kolik lidí přišlo těžko říci, ale byly jich asi tisíce, spočítat se to opravdu nedá…, ale akce byla po oba dny velmi navštěvována.

Součástí výcviku parašutistů byl tzv. Assault course, který měl jeho účastníky připravit na nasazení v protektorátu zejména po fyzické stránce. Tělesná příprava, dlouhé pochody, ale také sebeobrana a tiché zabíjení bylo náplní zpravidla čtyř týdenního kurzu na Skotské vysočině. Část výcviku v tichém zabíjení jsme předvedli i v rámci naší akce.

Po absolvování Assault course byla většina jeho účastníků zařazena do parašutistického výcviku, který probíhal na STS 51 Ringway nedaleko Manchesteru.
V rámci našich komentovaných ukázek jsme předvedli nácvik opouštění postroje a pozemní nácvik opuštění letadla na simulátoru.

Po Assault course a výcviku parašutistů následovala naše ukázka operačního materiálu, jeho použití a činnosti parašutisty po seskoku. Předvedli jsme oba typy SOE kombinézy, které máme v našich sbírkách a vysvětlili, k čemu to všechno je.

Asi nejatraktivnější ukázkou naší akce Muži odplaty – 75 výročí operace ANTHROPOID byl výcvik v útoku na osobní automobil, jak jej podle záznamů a vzpomínek mohli naši parašutisté nacvičovat.
Předvedli jsme dvě varianty.
1. vzorová spočívala v zastavení vozidla první bombou, likvidace posádky druhou a dokončení díla zkázy samopalem a pistolemi.
2. varianta předváděla, jak to asi mohlo vypadat v zatáčce křižovatky ulic V Holešovičkách a Kirchmayerova 27. května 1942.
Ukázku provázel odborný výklad jak k variantám útoku, tak k použitým zbraním ve výbavě skupiny.
Občas se nám sice nepovedlo vše přesně tak, jak jsme chtěli, ale přesně o tom byl výcvik.

« z 2 »

Ordnance Quick-Firing 6 – pounder 7 cwt je celý anglický název našeho šestiliberního protitankového kanonu. Projekt 57 mm šestiliberního protitankového děla vznikl v královské zbrojovce Woolwitch v průběhu roku 1938 jako náhrada za v té době již nedostačujícího předchůdce. Prototyp byl postaven a zastřílen v roce 1939, avšak výroba byla odložena až pro pozdější potřebu. Po vypuknutí války a následném francouzském debaklu spojenců vyvstala otázka jakým dělem nahradit ztráty evakuovaných britských sil. Pragmaticky bylo opět vsazeno na zavedený dvouliberní kanon, neboť sliboval rychlejší náběh výroby a nebylo zapotřebí výcviku nových osádek. První objednávka čtyř set kusů šestiliberek tak přišla až v červnu roku 1940 a kvůli dobíhající výrobě předchůdce se první kusy dostali k jednotkám v listopadu 1941. Šestiliberka se od svého předchůdce lišila především podstatně obvyklejší konstrukcí lafety se dvěma rozevíracími rameny, která pomocí ramenní opěrky umožňovala měnit odměr kanonu v úhlu 45° na každou stranu. Maximální teoretický dostřel byl 5030 m, ale důležitějším parametrem je nepochybně průraznost pancíře. Standardní střela o váze 2,75 kg dokázala prorazit 74 mm na vzdálenost 914 m pod 30° úhlem dopadu. Parametry se v průběhu vývoje munice zlepšovaly a v lednu 1943 zavedené střely s balistickou kuklou (AB – CBS) zvýšily účinnost na 88 mm pancíře. V Normandii nasazená střela APDS, opouštějící hlaveň rychlostí 1235 m/s, měla na jeden kilometr probít 146 mm pancíře v úhlu 30°. Není divu, že první v Africe zničený tank Tiger je připisován právě tomuto kanonu. Vývoj tankové techniky dával tušit, že již v době, kdy kanon přicházel k jednotkám, bude nutné jej brzy nahradit. O mnoho mohutnější sedmnáctiliberní kanon byl schválen do výzbroje již v květnu 1942. Rychlý konec služby výborného šestliberního kanonu to ale neznamenalo. Ač byl u specializovaných protitankových oddílů královského dělostřelectva nahrazován svým silnějším bratrem, ještě dlouho po válce sloužil jako účinná zbraň pěchotních protitankových rot. Poměrně lehká konstrukce umožňovala další úpravy k použití k přepravě kluzákem, a tak si kanon své nejslavnější okamžiky užíval spolu s britskými parašutisty u Arnhemu. Šestiliberní rychlopalné kanony měla ve výzbroji rovněž protitanková četa roty doprovodných zbraní motopraporu Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Rota se s jejich podporou účastnila obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque a kanony přivezla na konci války do vlasti.

Asi nejprestižnější událost, při které můžete stát čestnou stráž, je pietní akt u krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. U příležitosti 75. výročí operace ANTHROPOID jsem se spolu s Československá obec legionářská domluvili a ve VHÚ zapůjčili prapory 1. čs. pluku ve Francii, 11. pěšího pluku „Východního“ a 2. čs. paradesantní brigády v SSSR, spolu s naší korouhví Dělostřeleckého pluku 1 a praporem ČsOL pak tvořili čestnou stráž v historických uniformách.
Pochod Resslovou ulicí ke kryptě bude asi pro nás všechny do smrti nezapomenutelným zážitkem.

banner FB událost

Tags: