Vzpomínka na muže gen. Lišky – report

28 Lis Vzpomínka na muže gen. Lišky – report

Jako již po mnoho let, jsme se i letos sešli v Záborčí u Malé Skály u rodného domu arm. gen. Aloise Lišky, abychom si zde připomněli totoho významného československého vojáka a hrdinu.
Letos jsme v rámci naší malé prezentace představili jak naši novou pětadvacetiliberní kanónovou houfnici z výzbroje Dělostřeleckého pluku 1 jemuž tehdy plk. Liška velel, než převzal celou Československou samostatnou brigádu. Ta vypálila čestnou salvu na počest generála Lišky, jeho zetě náčelníka 4. oddělení štábu brigády Bohumila Pelikána a pana Šteinera, Liškova synovce, který nás dlouhá léta u svého domu hostil. Výstřel z 25liberky si vyzkoušel i vnuk gen. Lišky p. Pelikán. Krátce promluvil starosta Malé Skály Michal Rezler a malou přednášku o důležitosti bojiště Dunkerque přednesl Miloš Borovička.
Prezentovali jsme zde také nejnovější přírůstek ve sbírkách našeho klubu, radiovůz Bedford QLR, kterého ještě čeká nenáročná renovace. Pro návštěvníky bylo přichystáno i malé pohoštění.
Na akci v příjemném prostředí jsme se setkali s mnoha příznivci a přáteli, kteří si pravidelně připomínají významné události a osobnosti našeho odboje. Za pohostinnost děkujeme rodině Šteinerově a obci Malá Skála, zejména pak panu starostovi.