Foto týdne – pohřeb kpt. Břetislava Eliáše 8.března 1945

08 Bře Foto týdne – pohřeb kpt. Břetislava Eliáše 8.března 1945

Snímek zachycuje pohřeb kpt. Břetislava Eliáše, velitele velitelské roty Tankového praporu 2, dne 8. března 1945 na obecním hřbitově v La Panne. Kpt. Eliáš byl šarží nejvyšší čs. důstojník, který padl u Dunkerque.

Dne 6. března 1945 ve Východním úseku operačního prostoru Československé samostatné obrněné brigády u Dunkerque, poblíž La Panne, čistili vojáci velitelské roty Tankového praporu 2 svůj ubytovací prostor. Při zneškodňování náhodně položených min, došlo k explozi a střepiny miny zasáhly tříčlenou skupinu vojáků velitelské roty. Na místě zahynul velitel roty kapitán Břetislav Eliáš. Výkonný praporčík rotmistr František Němec a zdravotní poddůstojník desátník Krištof byli těžce zraněni. Rotmistr Němec se z bezvědomí (přes snahu šesti lékařů) již neprobral a svému zranění dne 7. března podlehl. Po smrti kapitána Eliáše převzal velení nad velitelskou rotou tankového praporu 2 kpt. Betka.*

*( text: Ivan Procházka, Dunkerque – Válečný deník Čs. sam. obr. brigády,AVIS, říjen 2006, ISBN 80-7278-353-X)