Exponát týdne – psací stroj genmjr. v.v. Gustava Svobody

14 Bře Exponát týdne – psací stroj genmjr. v.v. Gustava Svobody

Psací stroj značky Imperial genmjr v.v. Gustava Svobody, velitele Brigádních tankových dílen Československé samostatné obrněné brigády, který věnoval našemu spolku. Stroj je vyroben v Leicesteru v Anglii a Gustav Svoboda si ho v roce 1945 přivezl sebou do vlasti.

Gustav Svoboda za první republiky absolvoval Vojenskou školu v Hranicích a v roce 1938 měl již hodnost poručíka. Po okupaci, odešel do exilu, dostal se do Francie, kde se přihlásil k čs. vojsku. V roce 1940 prošel boji s 1. Čs. divizí ve Francii, poté byl se zbytky divize evakuován do Velké Británie, kde se znovu  čs. armáda zformovala.  V roce 1944 odešel s Československou samostatnou obrněnou brigádou do Francie. Při bojích u Dunkerque, se zvláště vyznamenal, když pod palbou řídil vyprošťovací práce tanků z minových polí, podařilo se mu z poškozeného tanku odrazit německý protiútok a zajmout německého rotmistra, za což byl později vyznamenán čs. medailí „Za chrabrost“. Po válce zůstal Gustav Svoboda v armádě, avšak jakožto vojáku západní armády se mu nevyhnuly perzekuce komunistickou státní mocí a v roce 1957 byl z podplukovníka degradován na vojína. Rehabilitován byl až v roce 1968, ale hodnost mu navrácena nebyla. Plně byl tedy rehabilitován až po roce 1989, kdy byl nejprve povýšen na plukovníka v.v. a v roce 1993 na generálmajora v.v. Od devedesátých let působil v ČsOL, angažoval se v péči o válečné hroby a stal se také vojenským historikem. Napsal řadu významných publikací.

Genmjr v.v. Gustav Svoboda zemřel v Praze před 9 lety, 14.3. 2009. Čest jeho památce!