Foto týdne – Čs. Cromwelly na cestě do vlasti

17 Kvě Foto týdne – Čs. Cromwelly na cestě do vlasti

Fotografie transportu čs. tanku Cromwell Mk.IV/V F, na podvalu za tahačem Diamond T980
při přesunu tankové techniky do vlasti.

Dne 12. května brzy ráno v 5.00 hod započal přesun Čs. samostatné obrněné brigády od severofrancouzkého Dunkerque do ČSR. Kolona více jak 1 200 kolových a pásových vozidel se po seřazení v okolí města Arques, vydala v devíti proudech na cestu do vlasti. Cestu absolvovala brigáda bez větších potíží za 7 dní po trase Aire – Bethune – Aix – Arras – Cambrai – La Capelle – Mezieres – Sedan – Douzy – Montmédy – Longuyon – Longwy – Luxembourg – Trier – Ruwer – Nohrelden – Bingen – Bad Kreuzbach – Mainz – Oppenheim – Darmstadt – Aschaffenburg – Wüerzburg – letiště poblíž Kitzingenu – Norimberk – Sulzbach – Hahnbach – a konečně 18. května kolem 09.00 hod., začaly překračovat první vozidla brigády hranice ČSR.

Dne 13. května, se vydala na cestu ve třech proudech i tanková skupina, když své tanky naložila už den předtím. Pro přesun bylo přiděleno 200 transportérů Diamond T980, z toho jich 29 jelo jako záložních (prázdných). Proudy se pohybovaly po téměř stejné trase jako kolona kolových a pásových vozidel. Kolona naložených tahačů s tankovou technikou, nabrala během přesunu mírné zpoždění. Z důvodů nutné technické údržby, byla 16. května učiněna přestávka v přesunu a kolona pokračovala v cestě až 17. května ráno, ve směru Trevír a Bad Kreuznachu – Bingen – Mainz – Darmstadt – Wüerzburg – Norimberk – Hahnbach. Dne 20. května byla překonána, s menším zpožděním, poslední část cesty po ose Hahnbach – Plzeň – Klatovy. Před Plzní, bylo nutné vyložit veškerou tankovou techniku, z důvodu nízkého podjezdu pod tratí. Tato kolona projela Plzní téměř nepozorovaně, bez zvláštního přivítání. Transportéry odvezly tanky na letiště nedaleko Klatov. Tam je jejich osádky definitivně z transportérů vyložily a odjely po vlastní ose ke svým jednotkám.