Foto týdne – přehlídka techniky na Vypichu

29 Kvě Foto týdne – přehlídka techniky na Vypichu

Tanky Československé samostatné obrněné brigády na seřadišti slavnostní přehlídky v Praze na Vypichu, před oborou u letohrádku Hvězda. Vlevo v popředí tanky Stuart VI, před nimi tanky Cromwell Mk.IV/V F se svými osádkami. Praha 29.-30. květen 1945.

Dne 28. května ráno, vyjela technika jednotlivých složek Československé samostatné obrněné brigády ze seřadišť u Plzně dle nařízených časů směr Praha, na slavnostní přehlídku. Přes Beroun dorazila první technika kolem desáté hodiny na místo přehlídky na Vypich, jižně od obory Hvězda.

Druhý den ráno, 29. května v 8.30 hod, projeli velitelé jednotlivých proudů trasu přehlídky (pochodu). Mužstvo Ženijní roty dokončilo tribunu v Praze na Přikopech a mužstvo ostatních jednotek pokračovalo v přípravě techniky na přehlídku. Po dokončení příprav a nástupu všech jednotek, odešla v 13.00 hod většina mužstva na vycházky. Seřadiště na Vypichu navštívilo během příprav na přehlídku několik desítek tisíc Pražanů, chválící čistotu a upravenost našich vojáků. Byla chválena anglická technika a další materiál. Téhož dne, byl také povýšen dekretem prezidenta republiky velitel brigády, brigádní generál Alois Liška do hodnosti divizního generála.

Samotná přehlídka proběhla ve středu 30.května 1945. V 09.00 hod přijel na Vypich prezident republiky Dr. Beneš v doprovodu ministra Národní obrany, divizního generála Svobody, státního tajemníka u MNO, náčelníka hlavního štábu divizního generála Bočka, ruského posádkového velitele a dalších osobností. Po zahrání státních hymen v podání brigádní hudby, podal velitel brigády brig. gen. A. Liška hlášení prezidentu Benešovi. Následně prezident provedl v otevřeném voze Praga Golden přehlídku nastoupených jednotek, jízdou podél silnice směrem k západu a zpět k východu. Poté vjel do čtverce tvořeného Tankovými prapory a jízdou před frontou těchto jednotek, počínaje řadou Dělostřeleckého pluku. Po vystoupení na tribunu je pozdravil. V krátkém projevu přivítal brigádu v osvobozené vlasti, poděkoval za její práci.

Pan president odjel z místa přehlídky v 9.40 hod k přehlídkové tribuně v ulici Na Příkopě. Ostatní jednotky vyjíždí z místa přehlídky dle určeného pořadí proudů, tak, aby čelo přehlídky bylo před tribunou s presidentem republiky a dalšími hosty v 11.00hod.

Vozidla v proudech nebyla rozdělena podle jednotek, ale podle druhu vozidel, od těch nejmenších po ty největší. První proud tvořilo na 100 motocyklů různých značek, následovaných jeepy, nákladními automobily, tanky a další brigádní technikou. V každém proudu byla soustředěna technika stejné váhy (tonáž) a určení, bez ohledu na příslušnost k jednotce.

Jednotky vyrazily z východiště v určeném pořadí proudů na pochod (přehlídku) v 09.45 hod., směr Bělohorská třída -Clamm Martincova silnice – Belcrediho třída – Bubenečská třída – Hlávkův most – Těšnov – Na Poříčí – Na Příkopě, kde byla umístěna tribuna, Na Příkopě u Panské ulice.

Další osou pochodu byla ulice 28. října – Národní třída – Most Legií – Vítězná třída – Újezd – Štefánikova třída – U Anděla – Plzeňská třída – Motol – směr Plzeň. Přestože se přehlídka konala v pracovní den, celou osu pochodu lemovaly desetitisíce pražských obyvatel a bouřlivě ji vítaly.  Z chodu pokračovaly jednotlivé proudy zpět do posádek v západních Čechách.