Exponát týdne – baret des. Leo Nováka

30 Srp Exponát týdne – baret des. Leo Nováka

Černý „tankový“ baret, v britské terminologii označovaný jako GS Cap, z pozůstalosti po des. Leo Novákovi, příslušníku Čs. samostatné obrněné brigády, který sloužil jako radista ve velitelském tanku 2 tankového praporu. Účastnil se obléhání severofrancouzského přístavního města Dunkerque.