Oslavy Dne vítězství v Turnově – report

10 Kvě Oslavy Dne vítězství v Turnově – report

Ve čtvrtek 9.5.2019 jsme se na pozvání města Turnov zúčastnili oslav Dne vítězství u místní solokovny. Termín 9.května, byl zvolen záměrně a byl zacílen především na mládež turnovských základních, ale také mateřských škol. Celé dopoledne k nám proudily jednotlivé třídy a děti si mohli prohlédnout naši malou výstavku Československé samostatné obrněné brigády a vyslechnout přednášku z vojenské historie. S brigádou je turnovsko spjato především v postavě arm. gen. Aloise Lišky, velitele naší západní brigády, který se narodil u nedaleké Malé Skály, ale i dalších osobností našeho západního odboje. Pro děti město také připravilo doprovodný program, kdy mohli například shlédnout krátké divadelní představení o Anně Frankové. V poledne pak proběhl u pomníku padlých pietní akt k uctění památky obětí světových válek.