Exponát týdne – poválečný průkaz příslušníka čs. vládního vojska v Itálii

12 Srp Exponát týdne – poválečný průkaz příslušníka čs. vládního vojska v Itálii

Osobní průkaz svob. Františka Pecha, příslušníka čs. vládního vojska v Itálii, vydaný 1. června 1945 Československou vojenskou misí v Itálii.