Foto týdne – kpt. Josef Knop vítá pres. E.Beneše

29 Srp Foto týdne – kpt. Josef Knop vítá pres. E.Beneše

V sobotu 31.8. si v Žamberku připomeneme vedle paraskupiny Barium také genmjr. in memoriam Josefa Knopa u příležitosti 110. výročí jeho narození. Žamberský rodák Josef Knop, se jakožto republikový důstojník nesmířil s nacistickou okupací a odešel do exilového odboje. Prošel ústupovými boji u čs. armády ve Francii, poté dlouhým výcvikem u čs. jednotek ve Velké Británii a nakonec se ve velitelských funkcích v řadách čs. armádního sboru v SSSR statečně probojoval až do své vlasti. Ani jemu se nevyhnuly po nástupu komunistů k moci represe, byl zbaven hodností, mučen a uvězněn, což se podepsalo na jeho zdraví.  V roce 1966 v pouhých 57 letech umírá.  Čest jeho památce!

Více se dočtete v článku zde.

Na fotografii kpt. Josef Knop vítá pres. E. Beneše při jeho návštěvě u čs. jednotek, Anglie 1942. Rukáv Josefa Knopa zdobí odznak absolventa kurzu parašutistů, dovednosti později uplatnil mimo jiné jako padákový důstojník u 2. čs. paradesantní brigády v SSSR, či jako velitel Oddílu pro zvláštní úkoly.