Přísahali republice – Žamberk, report z akce

05 Zář Přísahali republice – Žamberk, report z akce

V sobotu 31. srpna 2019 proběhla v Žamberku akce pod názvem „Přísahali republice“, zaměřená na 110. výročí narození zdejšího rodáka genmjr. in memoriam Josefa Knopa a 75. výročí seskoku paraskupiny Barium. Vzpomínkový den začal na žamberském Masarykově náměstí přehlídkou techniky a přivítáním hostů na radnici. Poté proběhl pietní akt u pomníku brig.gen Josefa Knopa, následovaný v 13 hodin pietním aktem u domu rodiny Žabkových v osadě Polsko, kde tragicky ukončila činnost paraskupina Barium. Bohatý celodenní program v prostoru louky Pod Suticí v osadě Polsko, i přes horké počasí přilákal velké množství návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout techniku, zbraně a vybavení Československé armády ve Velké Británii a Čs. armádního sboru v SSSR. Po celý den probíhaly ukázky střelby z kanónů a těžkých kulometů, představeno bylo vybavení a činnost agenta-parašutisty po seskoku a k večeru mohli návštěvníci shlédnout dobovou módní přehlídku. Náročný den pak ukončil koncert Big Bandu ZUŠ Petra Ebena ze Žamberka. Úplnou tečkou pak byl dobový biograf u našeho tábora, kde byl promítnut dokumentární film o návratu naší zahraniční armády od Dunkerque.

Celá akce byla jako vždy od města skvěle připravena a zajištěna a tak nezbývá než se těšit snad opět za 5 let na další velkou vzpomínku v podobném duchu.

« z 2 »