Přednáška o čs. armádě první republiky na 7.ZŠ v Mladé Boleslavi

12 Pro Přednáška o čs. armádě první republiky na 7.ZŠ v Mladé Boleslavi

Ve dnech 9. a 10.12.2019 navštívili dva naši členové, bratři Václavíkové, 7. základní školu v Mladé Boleslavi, kde pro žáky devátých tříd uspořádali přednášku o Československé armádě z let 1918 až 1938. Žáci se seznámili s výzbrojí a výstrojí Čs. armády z 20. a 30. let minulého století, získali informace o čs. opevnění a tragických událostech roku 1938. Během přednášky si žáci dělali zápisky, které jim následně byly paní učitelkou oznámkovány.