Mjr. Antonín Valčík

17 Led Mjr. Antonín Valčík

Dne 19.1.1984 zemřel v Prostějově Mjr. v.v. Antonín Valčík, příslušník československého západního odboje.

Narodil se 19.2.1915 v Hranicích na Moravě, kde se vyučil elektrotechnikem. Po absolvování vojenské školy leteckého dorostu v Prostějově, tam zůstal jako délesloužící poddůstojník – instruktor. Po německé okupaci a likvidaci čs. armády v roce 1939, byl zaměstnán jako cestář, později jako zřízenec okresního úřadu v Prostějově a jako elektrotechnik. Za protektorátu vykonával různou protistátní odbojovou činnost, za což byl jako podezřelý nasazen k OT v Německu. Odtud se mu podařilo dostat do Francie, kde pracoval v přístavu Saint Nazaire. Tam, ve spojení s místními partyzány, prováděl sabotážní činnost. Při jedné z akcí, byl dosti těžce zraněn, kratší dobu vězněn a na útěku ke spojencům postřelen. Za pomoci partyzánů se mu se skupinou dalších Čechů, které vedl, podařilo dostat ke spojencům v Cherbourgu. Po průchodu několika sběrnými tábory, byli převezeni 1.11.1944 do Anglie, kde se ihned přihlásil do čs. armády. Prošel znovu několika shromaždišti a 1.3.1945 byl prezentován, ihned zařazen k výcviku nováčků a po skončení odeslán jako odborník do československého leteckého depa na letišti RAF v Cosfordu. Zde žádal o zařazení do vhodného kursu nebo odeslání k letce. Po krátkém pobytu v meteokursu, byl před jeho dokončením odeslán jako mechanik k 311. československé bombardovací peruti na sever Skotska na základnu Tain. S perutí se v září 1945 v hodnosti četaře vrátil do osvobozeného Československa. Jeho pobyt u 311. perutě byl oproti době v protektorátu a ve Francii odpočinkem. Po návratu do vlasti zůstal u letectva jako voják z povolání a sloužil na letišti v Prostějově.  Čest jeho památce!

Převzato ze sborníku vydaného k 5. výročí založení leteckého technického svazku v Prostějově (1968).

Foto archív rodiny Valčíkovy.