Odborné historické články

V této sekci naleznete zajímavosti ze sbírek členů našeho klubu. Jedná se o předměty používané Čechoslováky a Čs. armádou od roku 1914 do 1945. Archivují se zde také předměty ze složky „Zajímavost týdne“ z titulní strany.

18221536_433028933741034_5991461612857554567_n

Události u Požárů na Křivoklátsku – vyzvednutí materiálu

Parašutisté ze skupin BIOSCOP, BIOUVAC a STEEL vysazení na Požárech v noci z 27. na 28. dubna 1942 v rychlosti ukryli svůj operační materiál do lesa. Oldřich Dvořák (STEEL) zahrabal svou vysílačku do oranice, bohužel i vlivem velmi tvrdého podloží velmi mělko. Už 30. Dubna dopoledne byla nalezena při vláčení bran kočím Emanuelem Kadlecem. Nález byl zprvu přisuzován elektrikářům, kteří na místě před nedávnem stavěli elektrické vedení. Kočí s ohledem na množství lidí v okolí nález ohlásil nájemci statku na Požárech Oldřichu Lindovi, ten jej zprvu ohlásit nechtěl, posléze z obavy, že se jedná o provokaci, vyrozuměl četnickou stanici na ...
Celý příspěvek >
Bivouac_Bioscop_Steel_Jar_Suster_predodletem

Bioscop, Bivouac a Steel, 75. let od výsadků

V noci nad ránem 28. dubna 1942 se nad protektorátem znovu ozvalo burácení motorů britského bombardéru. Handley-Page Halifax Mk.II/srs.1a sériového čísla L9613 s kódy NF-V patřící ke 138. peruti zvláštního určení pilotuje Leo Anderle, který naprosto přesně identifikuje doskokovou plochu u obce Požáry nedaleko Křivoklátu. K zemi se snáší sabotážní skupina BIOSCOP ve složení rtn. Bohuslav Kouba, čet. asp. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý, sabotážní skupina BIVOUAC ve složení rtn. František Pospíšil, rtn. Jindřich Čoupek a des. asp. Libor Zapletal. Poslední skupinu STEEL tvoří teprve devatenáctiletý svob. Oldřich Dvořák s důležitým radiomateriálem. Přistání proběhlo bez problému, materiál byl zanechán ...
Celý příspěvek >
Otto_Kacetl_porucik

Otto Kacetl – spolupracovník Silver A

Dalším osudem přímých spolupracovníků Silver-A chceme připomenout Ottu Kacetla, dosud prakticky neznámého důstojníka, který skupině zajišťoval zprávy z východní části Moravy. On i jeho další spolupracovníci posléze štěstím i svým obezřetným přístupem unikli zatčení a po válce poskytli cenná osobní svědectví. To nám umožní přiblížit si další pozapomenutý životní příběh. Otto Kacetl se narodil 3. dubna 1911. Po absolvování reálného gymnázia a třech semestrech na právnické fakultě Masarykovy university v Brně nastoupil 16. července 1934 prezenční službu u Pěšího pluku 3 v Kroměříži. Pro své vzdělání byl předurčen k odeslání do školy pro záložní důstojníky pěchoty. Po měsíci však byl ...
Celý příspěvek >
5

Radiosouprava Libuše

Radiosouprava paraskupiny Silver A, s krycím jménem Libuše, kterou obsluhoval svob. Jiří Potůček, je v československé literatuře faktu léta milně označována jako typ Mk.III. Dle soupisu operačního materiálu skupiny Silver A, z fondu č.37, uloženého ve Vojenském historickém archívu v Praze, toto typové označení patří kufru, ve kterém byla radiosouprava přepravována. Správné označení stanice je Mk.VI subverze C. Tato nepřesnost vznikla pravděpodobně sloučením označení přepravního kufru a radiostanice. Dalším důvodem chybného označení, může být použití označení radiostanice, která je konstručně velice podobná a v zahraniční literatuře lépe zpracovaná ( typ Mk.III byl například ve vybavení Vojenské rádiové ústředny Londýn-WestDulwich, pro ...
Celý příspěvek >
010

Československé obrněné vlaky 1918 – 1928

Ivan Fuksa a Jaroslav Špitálský Dne 1. února 1929 Praporním rozkazem číslo 27 velitel praporu útočné vozby pplk. František Valenta ustanovil pplk. Josefa Hranáče (tehdejšího zástupce velitele praporu) kronikářem Praporu útočné vozby (dále PÚV). Náhradníkem kronikáře byl určen kpt. Theodor Rosol. Písařem kroniky se stal vojín František Čečák příslušný k rotě obrněných vlaků. Pplk. Hranáč se ihned ujal úkolu a zpracoval veškerý listinný materiál, který byl k dispozici v archivu obrněných vlaků a praporu útočné vozby od roku 1918, další informace získal dotazy zúčastněných osob. Díky jeho práci se do dnešní doby dochovala kronika praporu útočné vozby. Dle které se použití útočné ...
Celý příspěvek >