Dále nabízíme

Sběratele a milovníky historie zaujme jistě nabídka kvalitních replik odznaků, vodotisků na techniku, replik vojenské výbavy atp. Drobné položky lze zakoupit i na našich akcích. Ceny nezahrnují příp. poštovné.

Rukávový odznak pro příslušníky
Československé samostatné
obrněné brigády 1943–1945

Pro zájemce o československou historii se zájmem o nošení československého stejnokroje, nabízíme kvalitní repliky rukávových odznaků na stejnokroj Československé armády ve Velké Británii. Jako vzor pro výrobu repliky jsme použili tištěný originál z roku 1943. Svým zpracováním a použitým podkladovým materiálem odpovídá svému originálnímu vzoru. Jedná se repliku nejvyšší kvality.

180,-Kč / pár VYPRODÁNO

Československá samostatná obrněná brigáda používala od roku 1943 jednotný znak určený pro příslušníky pozemní armády na označení stejnokroje. Znak je tvaru malého státního znaku. Podklad tvořila šachovnice v barvě červeno-modré a na ní byl umístěn bílý heraldický lev se slovenským znakem na prsou. Znak byl zadán a vyroben v několika výrobních variantách, nejběžnější byla tato tištěná.

VODOZNAKY NA TECHNIKU

Pro majitele britské techniky, kteří mají chuť označit své vozy znakem Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, nabízíme kvalitní repliku vodotisku brigádního znaku. V žádném případě nejde o samolepku, ale o klasický vodotisk, tak jak byl vyráběn a používán za války u naší brigády.

Brigádní znak

Československá samostatná obrněná brigáda používala od roku 1943 znak určený pro všechna vozidla a stejnokroje. Znak je tvaru malého státního znaku. Podklad tvořila šachovnice v barvě červeno-modré a na ní byl umístěn bílý heraldický lev se slovenským znakem na prsou. Znak byl zadán a vyroben jako vodotisk o velikosti 135 × 160 mm pro veškerou techniku.

THbrigadni znak
CENA 130,– Kč/ks
Nyní nedostupné

 

Brigádní znak starého vzoru
(používal se do srpna 1943)

Červený československý lev se slovenským znakem na prsou v bílém poli erbovitého tvaru (tzv. řeznický lev). Znaky vydával technický důstojník velitelství pluku a bylo doporučeno po nalepení znak přelakovat šelakem nebo čirým lakem.

THreznicky lev
CENA 130,– Kč/ks
Nyní nedostupné

ODZNAKY

 

Malý znak na čepici

Pro zájemce o československou historii se zájmem o nošení československého stejnokroje, nabízíme kvalitní repliky odznaků na lodičku a baret Československé armády ve Velké Británii. Jako vzor pro výrobu repliky jsme použili originál z roku 1941. Odznak vyráběný ve Velké Británii se svým zpracováním a provedením značně odlišuje od předválečné i poválečné československé produkce jak použitým materiálem, tak i nezaměnitelným znakem. Uchycení je jedno z variant vyráběných ve Velké Británii a taktéž se svým umístěním odlišuje od ostatní produkce. Jedná se o ražené odznaky klasickou technologií, nejedná se tedy o žádné odlitky, ale o repliky nejvyšší kvality.

maly znak THmaly odznak rub
CENA 220,– Kč za kus
MOMENTÁLNĚ VYPRODÁNO

alternativně máme originální těsně poválečné malé odznaky

 

Velký odznak s meči

Kvalitní replika vyrobená technikou ražení dle dobového vzoru, vyráběného pro Československou armádu a naše příslušníky v RAF ve Velké Británii. Jako vzor byl použit originál vyrobený britskou firmou Silver.

1. zlaté provedení – „Velký výsostný odznak pro důstojníky“. Byl používaný od roku 1940 na vycházkových a služebních stejnokrojích pro důstojníky. Od konce roku 1943 i jako odznak na baret.

2. stříbrné provedení – „Velký čepicový odznak postříbřený pro mužstvo a poddůstojníky“.

THvelke odznaky
VYPRODÁNO

Odznak zaveden pro použití na baretech od září 1943 jako jednotný typ pro všechny příslušníky naší brigády, zlatý pro důstojníky a stříbrný pro mužstvo a poddůstojníky.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.