Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Smíšené předzvědné oddíly 1.čs. samostatné brigády v SSSR

Milan Kopecký Několik poznámek o smíšeném předzvědném oddílu 1. čs. samostatné brigády v SSSR Když na jaře 1943 vznikala v Novochopersku 1. čs. sam. brigáda v SSSR, vypracoval tehdy plk. Jan Kratochvíl návrh organizace brigády, kde se vyskytoval (motorizovaný) smíšený předzvědný oddíl (SPO). Uvažoval přitom s jeho vyzbrojení pěti tanky T-70  a rotou (10 ks) obrněných automobilů BA-64. V červnu 1943 vypracoval vlastní návrh organizace brigády plk. Svoboda, který ve schématu rotu BA-64 nahradil rotou středních tanků T-34. V červenci 1943 pak svůj návrh přebudoval tak, že SPO rozšířil na tankový prapor a pro tuto myšlenku získal i podmíněný souhlas náčelníka čs. voj. mise v Moskvě plk. Heliodora Píky. Dne ...
Značka Pro Pokračování Textu

„Svobodovecké broněviky“

Obrněné automobily BA-64 v československých službách v letech 1943–45Milan Kopecký Obsah této krátké práce se v podstatě omezuje na jediné téma, kterým je označování obrněných automobilů BA-64, sloužících v československých zahraničních jednotkách, zorganizovaných za 2. světové války na území Sovětského svazu a později i na Slovensku. Tento na první pohled nenápadný typ vozidla si takovouto zvláštní pozornost nepochybně zaslouží, protože ačkoli to zatím nebylo nikde výslovně uvedeno, jednalo se o kvantitativně nejrozšířenější obrněnec „Svobodovy armády“. V československé východní zahraniční armádě sloužilo celkem 67 kusů, teprve druhým nejrozšířenějším typem je všeobecně známý střední tank T-34/85 v počtu 55 exemplářů. Pomyslné třetí místo zaujímá jeho ...
Značka Pro Pokračování Textu

MOTORISOVANÉ PŘEZVĚDNÉ ODDÍLY v roce 1938 a 1939

Martin Říha Nedílnou součástí mobilisované čs. branné moci se staly také motorisované přezvědné oddíly (MPO). Ty měly být schopné ve stavu čtyř rychlých divisí provádět průzkum operačního prostoru, podpořit rozvinutí při střetných bojích, případně zajišťovat jejich ústup. Předpokládaná motorizace jim pak měla zajistit především tolik potřebnou rychlost, manévrovost a schopnost vedení soustředěné palby. Podle tehdejších zásad bojové činnosti měl oddíl vyhledávat zprávy na vzdálenost svého jednodenního pochodu před čelními jednotkami rychlé divise, spojení udržovat pomocí radiostanic, motospojek nebo přiděleným zpravodajským letounem, ve střetném boji a obraně měl být schopen vést samostatně boj na zdrženou. Struktura oddílů byla inspirována francouzskou armádou, ...
Značka Pro Pokračování Textu

SMÍŠENÝ PŘEZVĚDNÝ ODDÍL 35 v úseku Hraničářského pluku 19

Martin Říha Smíšené přezvědné oddíly (SPO) byly v roce 1938 dalšími průzkumovými útvary mobilisované československé branné moci. Organisačně je tvořilo velitelství, jezdecká eskadrona (o dvou jezdeckých a jedné kulometné četě), cyklistická rota (o dvou cyklistických a jedné kulometné četě) a četa lehkých tanků vz. 34. Personálně i materiálně je pak zajišťovaly především dragounské pluky, cyklistické prapory a pluky útočné vozby. I zde se velitelé oddílů potýkali s mnoha problémy, způsobenými především technickými nedostatky materiálu. My se však tentokrát zaměříme na popis jednoho z oddílů, Smíšeného přezvědného oddílu 35, který se stal za mobilisace disposiční jednotkou Velitelství 35. hraniční oblasti (HO ...
Značka Pro Pokračování Textu

gen. Vilém Stanovský

Ivo Pujman „Vím, kdo jste, generále a vím co jste vykonal…“ řekl dne 11. 11. 1967 generál de Gaulle při podání ruky generálu Vilému Stanovskému při tradiční přehlídce v Paříži u Vítězného oblouku. Generál Stanovský byl jediným z přítomných několika desítek veteránů z 1. a 2. světové války, před kterým se de Gaulle ten den zastavil a se kterým promluvil. Pro mnoho z nás to jméno dnes ale už bohužel nic neznamená. A to je zvláště v sobeckém politickém marasmu dnešního českého státu škoda. Je za ním skryt příběh, který se do učebnic asi nedostane, ale stojí za to ho ...
Značka Pro Pokračování Textu