Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Kulomet BESA 7.92 mm

Vilém Fencl Ve Velké Británii licenčně vyráběný československý kulomet vz.37. Vyráběl se po dobu celé Druhé světové války v několika úpravách a používal se ve většině britských tancích a obrněných vozidlech. Pro rychle se blížící válečný konflikt, bylo upuštěno od rekonstrukce na standardní britskou ráži .303 a byl zaveden v původní československé ráži 7.92x57mm. Důvodem bylo oddělení zásobování obrněných útvarů a možnost využívat případné kořistní munice po německé armádě. Za války bylo vyrobeno něco přes 60 000ks všech verzí ve zbrojovce Birmingham Small Arms Company Limited. Frekventanti kurzu při skládání kulometu BESA. V pozadí Cromwell Mk.IV/V F od třetí roty Tankového praporu 2. Západní ...
Značka Pro Pokračování Textu

Kulomet vz.24 (vz.7/24)

Jan Žabka Ve stručnosti k tomuto kulometu a jeho působení nejen u čs. branné moci za první republiky. Kulometu vz.24 předcházel kulomet vz.7/12 z pozůstatků výzbroje zděděné od Rakousko-Uherské armády. Kulomet vz.7/12 (resp. jeho předchůdce vz.07) zkonstruoval v roce 1902 němec Andreas Schwarzlose na náboj ráže 8mm systému Mannlicher, ale díky sjednocování střeliva u pušek a kulometů ve dvacátých letech u čs. armády, došlo k jeho adaptaci u Zbrojovky ing.Františka Janečka v Praze na střelivo ráže 7.92mm systému Mauser.  Základní rozdíly oproti původnímu kulometu vz.7/12 nebyly jen v úpravě ráže, ale zároveň se změnou používaného náboje a jeho výkonu došlo k odlehčení závěrového mechanismu, zkrácení ...
Značka Pro Pokračování Textu

Lehký kulomet Chauchat Model 1915 ve výzbroji Československé střelecké brigády ve Francii

Tomáš Pilvousek Na přelomu válečných let 1917 a 1918 se po dlouhých diplomatických jednáních podařilo vytvořit základ budoucí Československé armády ve Francii. Autonomní postavení vojska v rámci dohodových armád potvrdil dekretem francouzský prezident Raymond Poincaré 16. prosince 1917. Základem nové armády byl transport dobrovolníků z Ruska, který čítal přibližně 1200 mužů a který vyjednal s ruskou stranou T. G. Masaryk. Po vydání dekretu byl umožněn rozsáhlý nábor v zámoří, zejména z řad krajanských spolků a sdružení a zároveň ze zajateckých táborů v Itálii a Srbsku. V dubnu 1918 dorazil k francouzským břehům i druhý a zároveň poslední transport československých legionářů z Ruska. Centrem formování československého vojska na francouzské půdě ...
Značka Pro Pokračování Textu

Těžký kulomet Hotchkiss Model 1914 u československých legionářů ve Francii

  Tomáš Pilvousek Vznik nezávislého Československého státu byl dán nejenom vytrvalou prací zahraniční diplomacie pod vedením Tomáše Garriguea Masaryka a jeho nejbližších spolupracovníků, ale zejména téměř stotisícovou armádou, která po boku dohodových mocností bojovala na frontách první světové války. Československé legie se zformovaly na území Ruska, Francie a Itálie. Mezi vůbec první ohniska našeho zahraničního odboje patří spontánní iniciativa našich krajanů, žijících na území Ruska a Francie. V Rusku se utvořila jednotka pod názvem Česká družina. V Paříži se pak přihlásilo na 300 českých Sokolů a členů dělnického spolku Rovnost dobrovolně ke službě ve francouzské armádě. Jako cizinci a navíc občané státu ...
Značka Pro Pokračování Textu

Lehký kulomet Lewis

Lehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli osobním neshodám Lewise s generálem Crozierem, Lewis tedy roku 1913 opouští armádu a odjíždí do Belgie, kde zakládá společnost ArmeAutomatiqueLewis. Kulomet se také velice zalíbil ve Velké Británii, je zakoupena licence a zbraň začíná být vyráběna také ve zbrojovce Birmingham SmallArmsCompany. Po vypuknutí první světové války a napadení Belgie Němci, se veškerá výroba přesouvá do Velké Británie… Lehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli ...
Značka Pro Pokračování Textu