Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Lehký kulomet wz.28 Browning

Lukáš Víšek V roce 1939 disponovala polská armáda 19 971 kusy. První jednotky, které tyto kulomety byla polská pohraniční stráž, dále následovala pěchota a jezdectvo, pro které byl tento kulomet primárně určen. Jezdectvo obdrželo první kusy v březnu 1930 a pěchota v listopadu tentýž rok. Ostatní složky armády, jako letectvo nebo obrněná technika byly těmito zbraněmi vyzbrojeny až v následujících letech, nicméně oproti pěchotě a jezdectvu to byly zanedbatelné počty. Kulomet byl také adaptován jako protiletadlový. Během 1. světové války se na bojištích poprvé ve velké míře objevily těžké kulomety, které se v jistém smyslu staly přízrakem této války. Po ...
Značka Pro Pokračování Textu

Polští teroristé a jejich činnost na Podkarpatské Rusi v roce 1938

Jaroslav Špitálský Od vyhlášení mnichovské dohody se začaly v Maďarsku a Polsku projevovat otevřené snahy o změnu hranic a uskutečnění společné hranice mezi oběma státy. Tyto snahy zesílily po 22. listopadu 1938, kdy došlo k vyhlášení autonomie Podkarpatské Rusi. Mezi polskými Ukrajinci vzniklo lidové hnutí, které energicky požadovalo samostatný ukrajinský stát. První maďarské „teroristické tlupy“ státní hranici překročily 9. října 1938 a podařilo se jim proniknout hluboko na území Podkarpatské Rusi. Malému zlomku těchto ozbrojených skupin, zhruba 23 mužům, se zdařilo probít naším územím až do Polska. 15. října 1938 dosáhla skupina čítající 15 mužů obce Vyž. Husné (severozápadně Nižních Verecek), ...
Značka Pro Pokračování Textu

Československé Humbery LRC

Jaroslav Špitálský a Vilém Fencl Obrněné automobily Humber LRC a pásové transportéry Universal Carrier Smíšeného předzvědného oddílu (Anglie 1942) Po porážce Francie a evakuaci britského expedičního sboru ze severofrancouzského přístavu Dunkerque v roce 1940, byla zanechána na plážích značná část britské výzbroje, hlavně vozového parku, včetně cenných obrněných vozidel. Hrozba německé invaze na území Velké Británie se stala realitou. Anglie nebyla na válku připravena, převážná část armádní výzbroje zůstala ve Francii a zbylá pamatovala Světovou válku. Britové chybějící obrněná vozidla rychle nahrazovali improvizovanými obrněnými automobily, které se stavěly na podvozcích běžně vyráběných sériových automobilů. Mezi ně patřily i obrněné lehké ...
Značka Pro Pokračování Textu

Závady motorů tančíku vz.33

Jaroslav Špitálský Po zavedení tančíků vz. 33 do výzbroje se začaly projevovat skryté závady na motorech jednotlivých strojů. Proto bylo nutné zjistit důvody častých poruch a stanovit financování úhrad za opravy v době garanční lhůty. (foto archiv Difrologického klubu) Dne 23. listopadu byla uspořádána porada, které se účastnili zástupci Ministerstva národní obrany, Vojenského technického a leteckého ústavu a ČKD. Přítomní: plk. děl. F. Bartoněk………….. přednosta II./2. odděl mjr. gšt. Pejša…………………. hlavní štáb /  3. odděl mjr. gšt. Svígler……………….. hlavní štáb /  1. odděl mjr. gšt. Toscani………………. hlavní štáb /  4.odděl pplk. Řezáč……………………... KSVS škpt. ing. Brandstetter…….... VTLÚ – III.odbor škpt.pěch ...
Značka Pro Pokračování Textu

Nátěry ocelových silničních a železničních mostů v ČSR

Jaroslav Špitálský Československo připravující se na válečný střet se sousedním Německem, se snažilo zastřením důležitých bodů ztížit orientaci nepřátelských pilotů nad naším územím. Mezi tyto orientační body patřily i mosty. Dne 20. června 1938 byla vypracována směrnice Ministerstvem národní obrany (MNO) nařizující užití barevných tónů k ošetření kovových mostních konstrukcí proti rezavění. Tato směrnice stanovila tyto všeobecné pokyny: 1) Již v míru je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby se důležité železné objekty, zejména mosty, nestaly nápadnými svými nevhodnými nátěry. 2) Objekt opatřený nápadným nebo často dokonce křiklavým nátěrem stává se vhodným orientačním bodem nepřátelskému letci. Zvláště objekty, opatřené lesklými ...
Značka Pro Pokračování Textu