Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Lehký kulomet Lewis

Lehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli osobním neshodám Lewise s generálem Crozierem, Lewis tedy roku 1913 opouští armádu a odjíždí do Belgie, kde zakládá společnost ArmeAutomatiqueLewis. Kulomet se také velice zalíbil ve Velké Británii, je zakoupena licence a zbraň začíná být vyráběna také ve zbrojovce Birmingham SmallArmsCompany. Po vypuknutí první světové války a napadení Belgie Němci, se veškerá výroba přesouvá do Velké Británie… Lehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli ...
Značka Pro Pokračování Textu

Těžký kulomet Maxim M1905 / M1

Petr Čížek a Jiří Charfreitag Těžký kulomet Maxim byl vynalezen Američanem Hiramem Stevensem Maximem (mimo jiné vynálezcem pastičky na myši) roku 1884. Největší odběratel a později i výrobce těchto kulometů – Rusko (carské i později jako Sovětský svaz) – zavedl první kusy do své výzbroje již roku 1895. Tyto kusy pocházely z anglické produkce a v počátku jejich užívání, byly kulomety umístěny na neohrabaných loukoťových podvozcích s těžkým čelním pancířem (váha podvozku dosahovala přes 170 kg). V rusko-japonské válce, která probíhala v letech 1904 – 1905 se tyto kulomety velice osvědčily, byla zakoupena licence a začalo se s výrobou ve zbrojařských závodech v Tule. Tyto kulomety byly ...
Značka Pro Pokračování Textu

Lehký kulomet wz.28 Browning

Lukáš Víšek V roce 1939 disponovala polská armáda 19 971 kusy. První jednotky, které tyto kulomety byla polská pohraniční stráž, dále následovala pěchota a jezdectvo, pro které byl tento kulomet primárně určen. Jezdectvo obdrželo první kusy v březnu 1930 a pěchota v listopadu tentýž rok. Ostatní složky armády, jako letectvo nebo obrněná technika byly těmito zbraněmi vyzbrojeny až v následujících letech, nicméně oproti pěchotě a jezdectvu to byly zanedbatelné počty. Kulomet byl také adaptován jako protiletadlový. Během 1. světové války se na bojištích poprvé ve velké míře objevily těžké kulomety, které se v jistém smyslu staly přízrakem této války. Po ...
Značka Pro Pokračování Textu

Polští teroristé a jejich činnost na Podkarpatské Rusi v roce 1938

Jaroslav Špitálský Od vyhlášení mnichovské dohody se začaly v Maďarsku a Polsku projevovat otevřené snahy o změnu hranic a uskutečnění společné hranice mezi oběma státy. Tyto snahy zesílily po 22. listopadu 1938, kdy došlo k vyhlášení autonomie Podkarpatské Rusi. Mezi polskými Ukrajinci vzniklo lidové hnutí, které energicky požadovalo samostatný ukrajinský stát. První maďarské „teroristické tlupy“ státní hranici překročily 9. října 1938 a podařilo se jim proniknout hluboko na území Podkarpatské Rusi. Malému zlomku těchto ozbrojených skupin, zhruba 23 mužům, se zdařilo probít naším územím až do Polska. 15. října 1938 dosáhla skupina čítající 15 mužů obce Vyž. Husné (severozápadně Nižních Verecek), ...
Značka Pro Pokračování Textu

Československé Humbery LRC

Jaroslav Špitálský a Vilém Fencl Obrněné automobily Humber LRC a pásové transportéry Universal Carrier Smíšeného předzvědného oddílu (Anglie 1942) Po porážce Francie a evakuaci britského expedičního sboru ze severofrancouzského přístavu Dunkerque v roce 1940, byla zanechána na plážích značná část britské výzbroje, hlavně vozového parku, včetně cenných obrněných vozidel. Hrozba německé invaze na území Velké Británie se stala realitou. Anglie nebyla na válku připravena, převážná část armádní výzbroje zůstala ve Francii a zbylá pamatovala Světovou válku. Britové chybějící obrněná vozidla rychle nahrazovali improvizovanými obrněnými automobily, které se stavěly na podvozcích běžně vyráběných sériových automobilů. Mezi ně patřily i obrněné lehké ...
Značka Pro Pokračování Textu