Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Mjr. Antonín Valčík

Dne 19.1.1984 zemřel v Prostějově Mjr. v.v. Antonín Valčík, příslušník československého západního odboje. Narodil se 19.2.1915 v Hranicích na Moravě, kde se vyučil elektrotechnikem. Po absolvování vojenské školy leteckého dorostu v Prostějově, tam zůstal jako délesloužící poddůstojník – instruktor. Po německé okupaci a likvidaci čs. armády v roce 1939, byl zaměstnán jako cestář, později jako zřízenec okresního úřadu v Prostějově a jako elektrotechnik. Za protektorátu vykonával různou protistátní odbojovou činnost, za což byl jako podezřelý nasazen k OT v Německu. Odtud se mu podařilo dostat do Francie, kde pracoval v přístavu Saint Nazaire. Tam, ve spojení s místními partyzány, prováděl ...
Značka Pro Pokračování Textu

Pancéřový automobil PA-I

Jaroslav Špitálský    Koncem roku 1918 disponovala nově vzniklá československá armáda několika obrněnými vlaky a dvěma obrněnými automobily typu Lancia. V následujícím roce se během vojenských operací na Slovensku projevila aktuální potřeba mobilních a účinných zbraní. Proto jsou v druhé polovině října 1919 čs. strojírny vyzvány k předložení návrhů nových obrněných vozů. V průběhu roku 1920 „Akciová společnost, dříve Škodovy závody, se sídlem v Plzni“ (dále jen Škody závody) dodává dvanáct „Improvisovaných obrněných automobilů Škoda-Fiat BL“. Bojová hodnota a spolehlivost těchto vozů je nízká, čehož jsou si vědomi jak zástupci naší branné moci, tak i konstruktéři Škodových závodů. Proto „škodovácká“ konstrukční kancelář začne okamžitě pracovat na ...
Značka Pro Pokračování Textu

rtn. František Morávek

Narodil se 7. července 1913 v obci Horní Roveň (okr. Pardubice) v rodině rolníka. České národnosti, římskokatolického vyznání. Vychodil obecnou školu, tři třídy měšťanky a dva ročníky pokračovací školy. Vyučený zedník, před vojnou pracoval také jako zemědělský dělník. Dne 1. listopadu 1933 nastoupil základní vojenskou službu u 1. roty pěšího pluku 25. Dosáhl hodnosti desátníka (na svobodníka povýšen 1. června 1934 a na desátníka 1. března 1935). V polovině září 1936 přemístěn k 9. rotě a 1. listopadu odešel do I. zálohy. Již o šestnáct dní později mu však bylo povoleno konání další činné služby a poslední listopadový den se ...
Značka Pro Pokračování Textu

Obrněný automobil Škoda-Praga L

Jaroslav Špitálský obr. Obrněný automobil Škoda-Praga L    První dva obrněné automobily přivezli legionáři z Itálie, jednalo se o typ Lancia. Vrchní velení čs. branné moci však požaduje více pancéřových automobilů. Proto koncem října roku 1919 zbrojní odbor M.N.O. vyzívá První československou továrnu na stroje v Praze, automobilku Laurin & Klement a Akciovou společnost, dříve Škodovy závody, se sídlem v Plzni k podání nabídky pro dodání obrněných automobilů. V plzeňských Škodových závodech, již v roce 1919, ing. Hanč předkládá několik konstrukčních řešení bojových vozů využívajících podvozek a motor osobního automobilu firmy Laurin & Klement typu M.h.i.. Zbrojní odbor však trvá na užití podvozků nákladních automobilů, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Obrněné automobily Lancia

DVACET LET VE SLUŽBÁCH ČS. BRANNÉ MOCI Jaroslav Špitálský – Vojenské muzeum Lichkov Obr. Čs. obrněný automobil Lancia Vývoj obrněných automobilů Lancia 1Z byl zahájen ve strojírně Ansaldo počátkem roku 1915. V dubnu téhož roku je dokončen prototyp. Sériová výroba se rozebíhá poměrně pomalu. V roce 1916 bylo vyrobeno prvních třináct bojových vozů v rámci prvé série. Obrněné automobily tohoto typu vyrobené v roce 1917 jsou označovány jako Lancia 1Z nebo 1ZM druhé série, vozy vyrobené v roce 1918 se označují jako Lancie 1ZM třetí série. V odborné literatuře se uvádí, že v rámci třetí série je vyrobeno cca 110 obrněných automobilů Lancia 1ZM.  Bojové vozy Lancia ...
Značka Pro Pokračování Textu