Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Npor. Václav Dostal

(zveřejněno s dovolením autora článku Mudr. Viléma Hofmana) Dne 9. května 1915 padl v bitvě u Artois první důstojník československých legií ve Francii por. Ing Václav Dostal spolu s dalšími bojovníky za svobodnou vlast. Toho dne byla poprvé do bojů nasazena rota Nazdar složená z československých dobrovolníků. Bohužel, pro velké ztráty přestala na konci tohoto dne existovat. Je to vlastně symbolické, že 30 let před tím, než skončila druhá světová válka, padl za svobodu vlasti v 1. světové válce upřímný a zanícený vlastenec Ing Václav Dostal, můj prastrýc. A letos vzpomínáme již  70. Výročí, kdy utichly zbraně v Evropě, kdy skončila nejkrvavější válka v dějinách lidstva ...
Značka Pro Pokračování Textu

100 let vzniku Praporu útočné vozby

Ve čtvrtek 7. července je tomu sto let, kdy byl ustanoven Prapor útočné vozby. Jednalo se o významnou změnu, kdy dosavadní Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.) na základě výnosu M.N.O. čj. 557467 bylo změněno na prapor. Prapor útočné vozby (P.Ú.V.) existoval až do 15. září 1933, kdy došlo k jeho povýšení na pluk. Toto období je nejvýznamnější z hlediska rozvoje naší útočné vozby, kdy se z počátku řešil vývoj a nákup obrněných automobilů, později tančíků a následně i lehkých tanků.  Až po vzniku Praporu útočné vozby, v době relativního klidu, započal v Milovicích výcvik nováčků, jež měli být zařazeni k bojovým útočným vozům. V době vzniku disponoval ...
Značka Pro Pokračování Textu

100. let zavedení tanku Renault FT do čs. armády.

Před sto lety dne 14. ledna 1922 byl na základě „výn. M.N.O. čj. 504761/boj.ex.1921“ dopraven k V.Z.B.Ú. do Milovic první tank Renault, který obdržel číslo 51 ...
Značka Pro Pokračování Textu

Od tzv. „Rade Raupen“ k bojovému vozu KH-60

Jaroslav Špitálský V průběhu Světové války došlo k rychlému vývoji vozidel s housenkovým pojezdovým ústrojím, poháněných spalovacími motory. Jednalo se o tzv. tanky a dělostřelecké traktory. Také byl učiněn pokrok v konstrukci dělostřeleckých traktorů s kolovým pojezdovým ústrojím. Nově vzniklá československá armáda disponovala několika traktory a B.E. vlaky k tažení těžkých děl (B.E. vlak byl tzv. „silniční vlak“ i když se mohl pohybovat i po kolejích – vedoucí motorgenerátorový vůz vyráběl energii pro elektromotory každého připojeného vozu; autor koncepce F. Porsche. V druhé polovině 30. let jsou B.E. vlaky používány k dopravě pancéřových prvků pro čs. opevnění.). Od roku 1918 byl v Republice Československé sledován světový vývoj dělostřeleckých traktorů ...
Značka Pro Pokračování Textu

Mjr. Antonín Valčík

Dne 19.1.1984 zemřel v Prostějově Mjr. v.v. Antonín Valčík, příslušník československého západního odboje. Narodil se 19.2.1915 v Hranicích na Moravě, kde se vyučil elektrotechnikem. Po absolvování vojenské školy leteckého dorostu v Prostějově, tam zůstal jako délesloužící poddůstojník – instruktor. Po německé okupaci a likvidaci čs. armády v roce 1939, byl zaměstnán jako cestář, později jako zřízenec okresního úřadu v Prostějově a jako elektrotechnik. Za protektorátu vykonával různou protistátní odbojovou činnost, za což byl jako podezřelý nasazen k OT v Německu. Odtud se mu podařilo dostat do Francie, kde pracoval v přístavu Saint Nazaire. Tam, ve spojení s místními partyzány, prováděl ...
Značka Pro Pokračování Textu