Zajímavosti

V této sekci naleznete zajímavosti ze sbírek členů našeho klubu. Jedná se o předměty používané Čechoslováky a Čs. armádou od roku 1914 do 1945. Archivují se zde také předměty ze složky „Zajímavost týdne“ z titulní strany.

Exponát týdne – poválečný průkaz příslušníka čs. vládního vojska v Itálii

Osobní průkaz svob. Františka Pecha, příslušníka čs. vládního vojska v Itálii, vydaný 1. června 1945 Československou vojenskou misí v Itálii ...
Značka Pro Pokračování Textu

Exponát týdne – Noviny Čechoslovák, svázaný ročník 1944

Svázaný VI. ročník novin "Čechoslovák", vydávaných péčí Ministerstva národní obrany ČSR během války v Londýně pro naše krajany a vojáky ...
Značka Pro Pokračování Textu

Exponát týdne_razítko k výročí bitvy u Arrasu

Pamětní razítko vydané v Trutnově v roce 1935 u příležitosti 20.výročí slavné bitvy u Arrasu, kterou 9.5.1915 svedla rota Nazdar, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Exponát týdne – Čs. medaile Za zásluhy II.stupně

Londýnské vydání Československé medaile "Za zásluhy" II. stupně v etuji, přidělené Ministerstvem národní obrany v Londýně, des. Janu Šturmovi dne ...
Značka Pro Pokračování Textu

Exponát týdne – Pamětní karta k narození T.G.Masaryka + smutné výročí okupace

Pamětní karta vydaná Československou armádou ve Velké Británii pro měsíc březen v roce 1942, připomínající jednak narození prvního československého presidenta ...
Značka Pro Pokračování Textu