Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Improvizované pancéřové vlaky Slovenského národního povstání

Jaroslav Špitálský V meziválečném období měla československá armáda ve výzbroji šest stálých obrněných vlaků. Menší část souprav obrněných vlaků pocházela z výzbroje bývalé rakousko-uherské armády, větší část vozů byla nově vyrobena ve škodových závodech. V případě válečného konfliktu plánovalo Ministerstvo národní obrany postavení dvanácti improvizovaných obrněných vlaků, které měly být po jedné soupravě přiděleny velitelstvím jednotlivých hraničních oblastí. Improvizovaný obrněný vlak měl být složen z předběžného vozu, dělového vozu s jedním dělem a kulometného vozu. Pro stavbu mělo být použito běžných železničních vagónů a upravené lokomotivy řady 310.0 nebo 311.4. Podle mobilizačního plánu měly být improvizované obrněné vlaky bojeschopné již ...
Značka Pro Pokračování Textu

Průkopník bezmotorového létání

Jaroslav Špitálský 1. června 1915 – 9. prosince 1983 obr. Plachtaři před hangárem v Hrdlořezích. Jaroslav Špitálský byl jedním z průkopníků leteckého sportu, který se nazýval Bezmotorové létání. Piloti, kteří létali na větroních, si říkali plachtaři. Jaroslava Špitálského létání již v dětství velmi zajímalo, od deseti let chodil pomáhat na letiště do Letňan. Malý Jaroslav byl mezi piloty oblíben a za odměnu s nimi mohl občas i létat. Poprvé viděl Prahu ze vzduchu v roce 1927 v letadle Š-10. S tím se pojil i jeho velký koníček – letecké modelářství. Se svými přáteli chodil testovat své modely na tehdy širé ...
Značka Pro Pokračování Textu

Josef Sedlář

Josef Sedlář *1917 Police, okres Valašské Meziříčí, voják čs. zahraniční armády ve Francii a Británii Josef Sedlář odešel do zahraničí nedlouho po rozpadu republiky a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Do čs. odboje se přihlásil začátkem července 1939 v Polsku, kde podepsal závazek do svazku Cizinecké legie. Po příjezdu do Afriky a nástupu činné služby, působil v posádkách Sidi-bel-Abbés a Bousset. Nedlouho po vypuknutí 2. světové války, byl koncem září 1939 uvolněn z Cizinecké legie a odeslán pro rodící se čs. zahraniční armádu do jihofrancouzského Agde. Podrobil se odvodu a bylo mu přiděleno odvodové číslo J-758. Činnou službu nastoupil 26 ...
Značka Pro Pokračování Textu

Bohumil Chytil

7. 10. 1923 Labuty, Československo + 6. 7. 1950 Bathurst, NSW, Austrálie - voják Čs. zahraniční armády za II. světové války Před časem nás kontaktovala dcera pana Bohumila Chytila z Austrálie, pátrající po jeho osudech za druhé světové války. Z informací nalezených ve Vojenském ústředním archívu a velmi strohých informací od jeho rodiny v Čechách a Austrálii, jsme se pokusili zrekonstruovat jeho cestu válečnými léty. Bohumil Chytil se narodil 7. října 1923 v obci Labuty, okres Kyjov. Povoláním malíř a restaurátor obrazů. Hovořil několika světovými jazyky – česky, italsky, německy, maďarsky a údajně i francouzsky. Jako mnoho jiných mladých mužů uprchl v roce 1939, ...
Značka Pro Pokračování Textu

arm. gen. Alois Liška

Armádní generál Alois Liška, C.B.E.., D.S.O. „Při vzpomínce na vlast mi mimoděk vstoupí slzy do očí a smutno je mi, smutno až k smrti…“ Takové jsou pocity muže, který celý život obětoval boji za samostatnost rodné země a svobodu národa, jenž se však ne vždy ke svým věrným zachová s odpovídající úctou. Abychom pochopili onu myšlenku, nestačí jen přečíst následující řádky… Alois Liška se narodil dne 20. listopadu 1895 v osadě Záborčí u Malé Skály. Společně se šesti sourozenci vyrůstal v drsném podhůří Jizerských hor. Navštěvoval obecnou školu v nedalekých Voděradech, kde se projevoval jako bystrý žák, s mimořádně dobrou ...
Značka Pro Pokračování Textu