Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Závady motorů tančíku vz.33

Jaroslav Špitálský Po zavedení tančíků vz. 33 do výzbroje se začaly projevovat skryté závady na motorech jednotlivých strojů. Proto bylo nutné zjistit důvody častých poruch a stanovit financování úhrad za opravy v době garanční lhůty. (foto archiv Difrologického klubu) Dne 23. listopadu byla uspořádána porada, které se účastnili zástupci Ministerstva národní obrany, Vojenského technického a leteckého ústavu a ČKD. Přítomní: plk. děl. F. Bartoněk………….. přednosta II./2. odděl mjr. gšt. Pejša…………………. hlavní štáb /  3. odděl mjr. gšt. Svígler……………….. hlavní štáb /  1. odděl mjr. gšt. Toscani………………. hlavní štáb /  4.odděl pplk. Řezáč……………………... KSVS škpt. ing. Brandstetter…….... VTLÚ – III.odbor škpt.pěch ...
Značka Pro Pokračování Textu

Nátěry ocelových silničních a železničních mostů v ČSR

Jaroslav Špitálský Československo připravující se na válečný střet se sousedním Německem, se snažilo zastřením důležitých bodů ztížit orientaci nepřátelských pilotů nad naším územím. Mezi tyto orientační body patřily i mosty. Dne 20. června 1938 byla vypracována směrnice Ministerstvem národní obrany (MNO) nařizující užití barevných tónů k ošetření kovových mostních konstrukcí proti rezavění. Tato směrnice stanovila tyto všeobecné pokyny: 1) Již v míru je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby se důležité železné objekty, zejména mosty, nestaly nápadnými svými nevhodnými nátěry. 2) Objekt opatřený nápadným nebo často dokonce křiklavým nátěrem stává se vhodným orientačním bodem nepřátelskému letci. Zvláště objekty, opatřené lesklými ...
Značka Pro Pokračování Textu

Očenáškův aeroplán

Jaroslav Špitálský Trochu jsem si připadal jako Josef Abrahám pátrající v Liptákově po geniálním konstruktérovi, spisovateli, skladateli a kdoví co ještě ve filmu Jára Cimrman ležící spící, když jsem otevřel krabici po svém dědovi a našel jsem hromadu fotografií. Mezi nimi bylo i zvláštní letadlo. Ačkoliv se o letectví příliš (možná skoro vůbec) nezajímám, tento stroj mě zaujal. V rukopise svého předka o historii čs. letectví jsem našel popis tohoto stroje a stručný životopis konstruktéra. Ze zápisu jsem měl pocit, že se děda s konstruktérem letadla, panem Otčenáškem musel setkat osobně. Pak následovalo pro mě nejednodušší pátrání - na internetu, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Improvizované pancéřové vlaky Slovenského národního povstání

Jaroslav Špitálský V meziválečném období měla československá armáda ve výzbroji šest stálých obrněných vlaků. Menší část souprav obrněných vlaků pocházela z výzbroje bývalé rakousko-uherské armády, větší část vozů byla nově vyrobena ve škodových závodech. V případě válečného konfliktu plánovalo Ministerstvo národní obrany postavení dvanácti improvizovaných obrněných vlaků, které měly být po jedné soupravě přiděleny velitelstvím jednotlivých hraničních oblastí. Improvizovaný obrněný vlak měl být složen z předběžného vozu, dělového vozu s jedním dělem a kulometného vozu. Pro stavbu mělo být použito běžných železničních vagónů a upravené lokomotivy řady 310.0 nebo 311.4. Podle mobilizačního plánu měly být improvizované obrněné vlaky bojeschopné již ...
Značka Pro Pokračování Textu

Průkopník bezmotorového létání

Jaroslav Špitálský 1. června 1915 – 9. prosince 1983 obr. Plachtaři před hangárem v Hrdlořezích. Jaroslav Špitálský byl jedním z průkopníků leteckého sportu, který se nazýval Bezmotorové létání. Piloti, kteří létali na větroních, si říkali plachtaři. Jaroslava Špitálského létání již v dětství velmi zajímalo, od deseti let chodil pomáhat na letiště do Letňan. Malý Jaroslav byl mezi piloty oblíben a za odměnu s nimi mohl občas i létat. Poprvé viděl Prahu ze vzduchu v roce 1927 v letadle Š-10. S tím se pojil i jeho velký koníček – letecké modelářství. Se svými přáteli chodil testovat své modely na tehdy širé ...
Značka Pro Pokračování Textu