Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Výroba firmy Laurin & Klement pro armádu

Dušan Klavík První světová válka byla přísnou zkouškou automobilismu a potvrdila v plném rozsahu význam motorizace naší armády, zejména uváží-li se geografická poloha Československa. Motorizaci armády bylo nutné provést co nejrychleji, alespoň v nejnutnějším rozsahu, aby se novému státu zaručila bezpečnost, s ohledem na situaci v Evropě, která ještě vřela poválečnými nepokoji. Po válce zde zbylo velké množství znehodnoceného materiálu a průmysl byl značně oslaben, proto se ze začátku využívalo civilních zkušeností i materiálu a teprve, když byla vojenská pohotovost alespoň provizorně zajištěna, mohlo se přikročit k vlastnímu vývoji a výrobě automobilů pro armádu, která by byla zcela nebo z větší části nezávislá na dodávkách z ...
Značka Pro Pokračování Textu

Plk. pěchoty Jindřich Skácel

(7. února 1896 – 9. října 1976) Tomáš Pilvousek Jindřich Skácel se narodil 7. února 1896 Čeňku a Anně Skácelovým v Pěnčíně u Přerova. V roce 1914 ukončil svá studia na obchodní akademii v Přerově a nedlouho poté musel narukovat do rakousko-uherské armády. Jindřich Skácel byl na počátku války prezentován u 54. pěšího pluku a posléze byl přeložen k 57. pěšímu pluku, v rámci něhož působil na pozici velitele čety a poté i roty. V červnu roku 1916 byl zajat v hodnosti kadeta a internován v zajateckých táborech v Birjuči a Zadonsku. V dubnu roku 1917 vstupuje na základě vlastní žádosti do československých legií. V srpnu 1917 byl Jindřich Skácel ...
Značka Pro Pokračování Textu

Josef Knop

Vladislav Severin 30. ledna 1909 se v Žamberku v Hluboké ulici narodil řezníku Štěpánu Knopovi a jeho manželce Hedvice, rozené Vodičkové, syn Josef (měl ještě další tři sourozence). Po ukončení základního vzdělání pokračoval studiem na Reálném gymnáziu v nedalekém Kostelci nad Orlicí, které ukončil maturitou v roce 1929 a již 1. 10. téhož roku nastoupil základní vojenskou službu u hraničářského praporu 3 ve Fryštátu, v rámci které absolvoval v Opavě školu důstojníků pěchoty v záloze. Následujícího roku, přesně 29. 7. 1930, byl v hodnosti četaře přijat ke studiu do Vojenské akademie v Hranicích, kam nastoupil k zahájení studia 30. 9. 1930. Po úspěšném absolvování byl slavnostně vyřazen 31. 7 ...
Značka Pro Pokračování Textu

S.P.O. Smíšený přezvědný oddíl

Průzkumná jednotka velitele brigády složená z obrněných transportérů obrněných aut a další techniky. Hlavní bojovou silou bylo 15 obrněných z počátku provizorních vozů Standart  Beaverrete  II,  které nahradily v září 1942 modernější Humber LRC. Jednalo se o typy Mk.II a Mk.III. Kromě toho jednotka měla ve výzbroji 23 universal carrierů a  12 nákladních automobilů různých typů.  Prvním velitelem  S.P.O.  byl plk. J. Vrzáček.  Kmenový stav jednotky (1941) byl 249 mužů, z toho 235 příslušníků mužstva. Po reorganizaci brigády byla jednotka přejmenována na MPO – Motorizovaný přezvědný oddíl ,  později na frontě u Dunkerque se jednotka stala základem pro vznik Tankového praporu 3. 28 ...
Značka Pro Pokračování Textu

Renault FT

Jaroslav Špitálský Obrněné vlaky a pancéřové automobily tvořily jedinou obrněnou techniku československé branné moci od vzniku samostatného státu. Proto se od roku 1919 se zástupci naší armády pokoušeli o nákup prvních tanků ve Francii. Zpočátku neúspěšně, až v roce 1921 konečně došlo k objednávce jediného tanku Renault FT s dělovou výzbrojí. První tank dorazil 14. ledna 1922 do Milovic, kde zatím sloužil k základnímu seznámení s tímto novým bojovým prostředkem. Aby mohl být započat širší výcvik příslušníků útočné vozby a aby mohl probíhat výcvik v tankové četě, byly objednány v lednu 1923 další čtyři tanky Renault FT. Ty byly dovezeny ...
Značka Pro Pokračování Textu