Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

brig. gen. Josef Hercz

Odešel další z velkých vzorů Ve čtvrtek 9. prosince 2010, zemřel ve věku 93let, válečný veterán brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz. Tento skvělý voják a lékař se narodil 11. července 1917 na samotě Čalovka, ve slovenské obci Egreš. V roce 1935 maturoval v Košicích a poté odešel studovat medicínu do Prahy. Po uzavření vysokých škol se vrátil do nově vzniklého Slovenského státu, kde byl odveden do pracovních oddílů. Začátkem května 1940 byl z armády dočasně propuštěn a rozhodl se emigrovat do Palestiny. Na vystěhovalecké lodi Pentscho, vyplul z Bratislavy 18. května 1940. Po strastiplné cestě na přeplněném parníku, doplul ...
Značka Pro Pokračování Textu

Výroba firmy Laurin & Klement pro armádu

Dušan Klavík První světová válka byla přísnou zkouškou automobilismu a potvrdila v plném rozsahu význam motorizace naší armády, zejména uváží-li se geografická poloha Československa. Motorizaci armády bylo nutné provést co nejrychleji, alespoň v nejnutnějším rozsahu, aby se novému státu zaručila bezpečnost, s ohledem na situaci v Evropě, která ještě vřela poválečnými nepokoji. Po válce zde zbylo velké množství znehodnoceného materiálu a průmysl byl značně oslaben, proto se ze začátku využívalo civilních zkušeností i materiálu a teprve, když byla vojenská pohotovost alespoň provizorně zajištěna, mohlo se přikročit k vlastnímu vývoji a výrobě automobilů pro armádu, která by byla zcela nebo z větší části nezávislá na dodávkách z ...
Značka Pro Pokračování Textu

Plk. pěchoty Jindřich Skácel

(7. února 1896 – 9. října 1976) Tomáš Pilvousek Jindřich Skácel se narodil 7. února 1896 Čeňku a Anně Skácelovým v Pěnčíně u Přerova. V roce 1914 ukončil svá studia na obchodní akademii v Přerově a nedlouho poté musel narukovat do rakousko-uherské armády. Jindřich Skácel byl na počátku války prezentován u 54. pěšího pluku a posléze byl přeložen k 57. pěšímu pluku, v rámci něhož působil na pozici velitele čety a poté i roty. V červnu roku 1916 byl zajat v hodnosti kadeta a internován v zajateckých táborech v Birjuči a Zadonsku. V dubnu roku 1917 vstupuje na základě vlastní žádosti do československých legií. V srpnu 1917 byl Jindřich Skácel ...
Značka Pro Pokračování Textu

Josef Knop

Vladislav Severin 30. ledna 1909 se v Žamberku v Hluboké ulici narodil řezníku Štěpánu Knopovi a jeho manželce Hedvice, rozené Vodičkové, syn Josef (měl ještě další tři sourozence). Po ukončení základního vzdělání pokračoval studiem na Reálném gymnáziu v nedalekém Kostelci nad Orlicí, které ukončil maturitou v roce 1929 a již 1. 10. téhož roku nastoupil základní vojenskou službu u hraničářského praporu 3 ve Fryštátu, v rámci které absolvoval v Opavě školu důstojníků pěchoty v záloze. Následujícího roku, přesně 29. 7. 1930, byl v hodnosti četaře přijat ke studiu do Vojenské akademie v Hranicích, kam nastoupil k zahájení studia 30. 9. 1930. Po úspěšném absolvování byl slavnostně vyřazen 31. 7 ...
Značka Pro Pokračování Textu

S.P.O. Smíšený přezvědný oddíl

Průzkumná jednotka velitele brigády složená z obrněných transportérů obrněných aut a další techniky. Hlavní bojovou silou bylo 15 obrněných z počátku provizorních vozů Standart  Beaverrete  II,  které nahradily v září 1942 modernější Humber LRC. Jednalo se o typy Mk.II a Mk.III. Kromě toho jednotka měla ve výzbroji 23 universal carrierů a  12 nákladních automobilů různých typů.  Prvním velitelem  S.P.O.  byl plk. J. Vrzáček.  Kmenový stav jednotky (1941) byl 249 mužů, z toho 235 příslušníků mužstva. Po reorganizaci brigády byla jednotka přejmenována na MPO – Motorizovaný přezvědný oddíl ,  později na frontě u Dunkerque se jednotka stala základem pro vznik Tankového praporu 3. 28 ...
Značka Pro Pokračování Textu