Zajímavosti

V této sekci naleznete zajímavosti ze sbírek členů našeho klubu. Jedná se o předměty používané Čechoslováky a Čs. armádou od roku 1914 do 1945. Archivují se zde také předměty ze složky „Zajímavost týdne“ z titulní strany.

Britská minohledačka No.4A

Tento detektor byl vyvinut v roce 1944 a byl operativně používán během 2. světové války i dlouhá léta po ní ...
Značka Pro Pokračování Textu

Kompas gen. Aloise Lišky

Pochodový kompas Mk. III (Compass Marching Mk. III) z pozůstalosti arm. gen. Aloise Lišky. Kompas byl vyroben firmou Francis Barker & Son v roce 1932. Tento ...
Značka Pro Pokračování Textu

Radiostanice WS No.18

seriál: Radiostanice u Československé armády ve Velké Británii 1940-1945 Wireless set No.18 Mk.I., II., III Britská krátkovlnná radiostanice pro spojení ...
Značka Pro Pokračování Textu

Knoflíky používané Čs. armádou do roku 1945

Československá armáda používala od svého vzniku několik druhů symbolů a vzorů knoflíků na stejnokroje. V době před vznikem samostatného státu, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Standarta Dělostřeleckého pluku 1

Standarta Dělostřeleckého pluku 1, byla zhotovena v USA, krajany z Americké obce sokolské. Původně měla být předána ve Francii, ale evakuace zbytku ...
Značka Pro Pokračování Textu