Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Plukovník dělostřelectva v. v. Pravoslav Kubišta

První československý důstojník, který se vylodil v Normandii. Pravoslav Kubišta se narodil dne 11. srpna 1913 v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Po ukončení studia na osmiletém gymnasiu v Prešově byl ve svých devatenácti letech dne 8. října 1932 dobrovolně odveden a nastoupil službu u Horského dělostřeleckého pluku 202 v Kežmarku. Téměř ihned, dne 10. října 1932, nastoupil do Školy na důstojníky dělostřelectva v záloze. Po jejím absolvování a úspěšně složených zkouškách byl jmenován četařem aspirantem a nastoupil službu zpět k „horským dělostřelcům“. Vzhledem k tomu, že měl touhu stát se důstojníkem z povolání, zažádal si o přijetí do další ...
Značka Pro Pokračování Textu

plk.gšt. Ing. Josef Kejda

U příležitosti 107. výročí jeho narození, si připomeneme dalšího neobyčejného muže od Dunkerque plk. gšt. Ing. Josefa Kejdu. Za text jeho životopisu a poskytnuté fotografie děkujeme jeho prasynovci panu Martinu Ambrosovi. plk.gšt. Ing. Josef Kejda (Dlouhý Josef, Bůh války, Mřínek) Vojenská známka: J1511 * 17. května 1911 v Tetčicích † 31. března 1984 v Brně Narodil se dne 17. května 1911 v obci Tetčice, Palackého 13, poblíž Brna jako třetí syn v rodině rolníka Antonína Kejdy . Jeho školní život probíhal jako u většiny vrstevníků té doby. Hodně tíhnul ke sportu, byl dobrovolným hasičem, měl rád společnost. Základní školu absolvoval ...
Značka Pro Pokračování Textu

Tank Renault FT v Náchodě

Po 80. letech se v Náchodě při akci Tanky na Březince znovu objeví tank Renault FT. I když pouze co by replika, připomene nám dobu 20. let, ale také rok 1938. Právě v létě onoho roku měli možnost jej spatřit návštěvníci „Výstavy 38 Náchod“. A tak jistě nezaškodí si tehdejší události blíže popsat. Lze předpokládat, že již při prvních úvahách o výstavě tehdy organizátoři chtěli propagovat brannou moc i výchovu a přispět tak k vlasteneckému cítění. Výstavní výbor proto prostřednictvím generálního ředitelství výstavy oslovil Ministerstvo národní obrany. To se rozhodlo žádosti vyhovět a zapůjčit pro výstavu tank Renault FT ev ...
Značka Pro Pokračování Textu

Major pěchoty v. v. Karel René Misík

Karel Misík se narodil dne 2.února 1907 v Mladé Boleslavi v rodině obchodníka Adolfa a Marie, rozené Horáčkové, tehdy bytem na Starém náměstí č. p. 13. Otec však zemřel již roku 1914. Absolvoval reálné gymnasium a poté studoval balet u Elizabet Nikolské. Dále působil jako mistr v taneční škole, kterou založil spolu se svým přítelem. Později odcestoval do Francie a krátce po návratu zpět do vlasti si nechal v roce 1927 doplnit křestní jméno na René. Tento nevoják se počátkem okupace ihned zapojil do vojenské ilegální odbojové organizace Obrana Národa v Mladé Boleslavi a s pomocí svých přátel připravoval přechody ...
Značka Pro Pokračování Textu

čet. Jan Šturma – Osm let ve válce

Dušan Klavík Účast československých dobrovolníků v bojích proti fašismu ve Španělsku je jednou z poměrně málo probádaných oblastí československé vojenské historie. O to více mě potěšilo, že jsem nedávno dostal od paní Stanislavy Šturmové, pozůstalost po jejím tchánovi Janu Šturmovi, jenž jako mladý komunista vyslyšel v roce 1937 výzvám Kominterny a odešel jako interbrigadista bojovat do občanské války ve Španělsku. Domů se však navrátil déle než asi čekal, po dlouhých osmi letech. V rodném Krnsku zanechal manželku Marii a dva syny Vladislava a Stanislava… Jan Šturma se narodil 13.1.1905 v Krnsku u Mladé Boleslavi do rodiny Václava a Kateřiny Šturmových. Měl čtyři sourozence. V rodné ...
Značka Pro Pokračování Textu