Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Tank Renault FT v Náchodě

Po 80. letech se v Náchodě při akci Tanky na Březince znovu objeví tank Renault FT. I když pouze co by replika, připomene nám dobu 20. let, ale také rok 1938. Právě v létě onoho roku měli možnost jej spatřit návštěvníci „Výstavy 38 Náchod“. A tak jistě nezaškodí si tehdejší události blíže popsat. Lze předpokládat, že již při prvních úvahách o výstavě tehdy organizátoři chtěli propagovat brannou moc i výchovu a přispět tak k vlasteneckému cítění. Výstavní výbor proto prostřednictvím generálního ředitelství výstavy oslovil Ministerstvo národní obrany. To se rozhodlo žádosti vyhovět a zapůjčit pro výstavu tank Renault FT ev ...
Značka Pro Pokračování Textu

Major pěchoty v. v. Karel René Misík

Karel Misík se narodil dne 2.února 1907 v Mladé Boleslavi v rodině obchodníka Adolfa a Marie, rozené Horáčkové, tehdy bytem na Starém náměstí č. p. 13. Otec však zemřel již roku 1914. Absolvoval reálné gymnasium a poté studoval balet u Elizabet Nikolské. Dále působil jako mistr v taneční škole, kterou založil spolu se svým přítelem. Později odcestoval do Francie a krátce po návratu zpět do vlasti si nechal v roce 1927 doplnit křestní jméno na René. Tento nevoják se počátkem okupace ihned zapojil do vojenské ilegální odbojové organizace Obrana Národa v Mladé Boleslavi a s pomocí svých přátel připravoval přechody ...
Značka Pro Pokračování Textu

čet. Jan Šturma – Osm let ve válce

Dušan Klavík Účast československých dobrovolníků v bojích proti fašismu ve Španělsku je jednou z poměrně málo probádaných oblastí československé vojenské historie. O to více mě potěšilo, že jsem nedávno dostal od paní Stanislavy Šturmové, pozůstalost po jejím tchánovi Janu Šturmovi, jenž jako mladý komunista vyslyšel v roce 1937 výzvám Kominterny a odešel jako interbrigadista bojovat do občanské války ve Španělsku. Domů se však navrátil déle než asi čekal, po dlouhých osmi letech. V rodném Krnsku zanechal manželku Marii a dva syny Vladislava a Stanislava… Jan Šturma se narodil 13.1.1905 v Krnsku u Mladé Boleslavi do rodiny Václava a Kateřiny Šturmových. Měl čtyři sourozence. V rodné ...
Značka Pro Pokračování Textu

Československé dělové automobily 1928 až 1935 – jejich konstrukce a zavedení do výzbroje

Jaroslav Špitálský Obr. Tříosý dělový automobil „Tatra“ – prototyp Koncem dvacátých let československé dělostřelectvo využívalo širokou škálu speciálních automobilních vozidel, většina z nich pocházela z domácí výroby, menší část z výzbroje rakousko-uherské armády. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že v Československu velmi dobře fungovalo několik automobilek a strojařských firem. Snahy o motorisaci probíhaly jak u těžkého, tak i lehkého dělostřelectva. V následujícím textu se budu věnovat převážně dělostřeleckým automobilům určeným k dopravě lehkých děl. V roce 1924 byl realizován nákup sedmi dělových automobilů značky L. a Kl. Martin (typ 540) (1). V roce 1926 došlo k nákupu čtyřiceti sedmi dělových automobilů L. a Kl. Martin (typ 550), jednoho dělového automobilu ...
Značka Pro Pokračování Textu

Závěrečná cvičení rakouské armády v roce 1935

Jaroslav Špitálský   V roce 1935 se v Rakousku konalo samostatné cvičení motorisované brigády a závěrečné cvičení vyšších jednotek z Horního a Dolního Rakouska mající ověřit taktické schopnosti vyšších velitelů a především získat poznatky o: organizaci, použití a vedení motorizovaných jednotek, spolupráci zbraní a taktickém použití nově zavedených bojových prostředků. Značný důraz se kladl na výcvik vojska v místech předpokládaného nástupového prostoru. Tím je myšlena i obrana proti vpádu československé branné moci. Závěrečné cvičení motorisované brigády, konané ve dnech 30. až 31. srpna 1935, mělo vyzkoušet přibližovací pochod motorisované brigády po těžce sjízdných alpských komunikacích, při němž se sledovala odolnost materiálu, a zjišťovaly se nedostatky ...
Značka Pro Pokračování Textu