Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Československé dělové automobily 1928 až 1935 – jejich konstrukce a zavedení do výzbroje

Jaroslav Špitálský Obr. Tříosý dělový automobil „Tatra“ – prototyp Koncem dvacátých let československé dělostřelectvo využívalo širokou škálu speciálních automobilních vozidel, většina z nich pocházela z domácí výroby, menší část z výzbroje rakousko-uherské armády. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že v Československu velmi dobře fungovalo několik automobilek a strojařských firem. Snahy o motorisaci probíhaly jak u těžkého, tak i lehkého dělostřelectva. V následujícím textu se budu věnovat převážně dělostřeleckým automobilům určeným k dopravě lehkých děl. V roce 1924 byl realizován nákup sedmi dělových automobilů značky L. a Kl. Martin (typ 540) (1). V roce 1926 došlo k nákupu čtyřiceti sedmi dělových automobilů L. a Kl. Martin (typ 550), jednoho dělového automobilu ...
Značka Pro Pokračování Textu

Závěrečná cvičení rakouské armády v roce 1935

Jaroslav Špitálský   V roce 1935 se v Rakousku konalo samostatné cvičení motorisované brigády a závěrečné cvičení vyšších jednotek z Horního a Dolního Rakouska mající ověřit taktické schopnosti vyšších velitelů a především získat poznatky o: organizaci, použití a vedení motorizovaných jednotek, spolupráci zbraní a taktickém použití nově zavedených bojových prostředků. Značný důraz se kladl na výcvik vojska v místech předpokládaného nástupového prostoru. Tím je myšlena i obrana proti vpádu československé branné moci. Závěrečné cvičení motorisované brigády, konané ve dnech 30. až 31. srpna 1935, mělo vyzkoušet přibližovací pochod motorisované brigády po těžce sjízdných alpských komunikacích, při němž se sledovala odolnost materiálu, a zjišťovaly se nedostatky ...
Značka Pro Pokračování Textu

G. E. přístroj ku zkoušení brzd firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. Braintree (England)

Jaroslav Špitálský V průběhu bádání v archivech narazil jsem na zajímavý přípravek anglické firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. sloužící k seřízení brzd osobních a malých nákladních automobilů. Ve třicátých letech především u automobilních pluků, dělostřelectva, letectva a útočné vozby nacházelo se větší množství motorových vozidel různého druhu. Vybavení správkáren i plukovních dílen nebylo tehdy dostatečné. Proto důstojníci zmíněných útvarů sledovali tehdejší technické novinky, kterými se snažily vybavit útvary disponující automobilní technikou. Dne 29. ledna 1930 velitel automobilního oddílu dělostřelectva ve Čtyřech Dvorech plk. Slíšek oslovil pražskou firmu Technospol k zaslání nabídky k dodání jednoho G.E. přístroje ku zkoušení brzd. Automobilní dílna tohoto útvaru vždy ...
Značka Pro Pokračování Textu

Vývoj bezmotorového létání v Československu

Jaroslav Špitálský Počátky českého plachtového letectví se již datují do doby před Světovou válkou. V roce 1911, od května až do podzimu 1912, nadšení studenti Oldřich Haller a František Šnábl konali letecké pokusy na svahu Mikulovky na okraji Plzně. Dle vzoru bratří Wrightů postavili dvojplošník o rozpětí šesti metrů s kormidlem vpředu, s nímž provedli celou řadu pokusů. Když se tento první stroj po mnoha defektech stal neopravitelným, postavili si pěkný kluzák, jednoplošník, ale i tento během leteckých pokusů „vzal za své“. Je zajímavé, že oba nadšenci již tehdy pomýšleli na zamontování motorku do letounu, k tomu však nedošlo. obr. Letadla konstruovaná ...
Značka Pro Pokračování Textu

Obojživelné tanky Škodových závodů

Jaroslav Špitálský a Ivan Fuksa  obr. Silueta znázorňující schopnost plavání ŠOT Prvou zmínkou o vývoji plovoucích tanků Škodovými závody (ŠZ), kterou se nám podařilo dohledat, je dopis adresovaný zbrojním oddělením (ŠZ) pražskému obchodnímu ředitelství firmy ze dne 8. března 1933, jehož kopie byla zaslána i oddělení speciálních vozidel. V němž zbrojní oddělení oznamuje, že do konce příštího týdne předá oddělení speciálních vozidel náčrtek pancíře a při této příležitosti žádá o sdělení s jakou výzbrojí je pro tento tank uvažováno. Dle názoru zbrojního oddělení dostačující výzbrojí bojového vozu se měl stát těžký kulomet v otočné věži, protože vyzbrojení tanku 47mm dělem znamenalo značné zvýšení ...
Značka Pro Pokračování Textu