Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

TOBRUCKÉ KRYSY

Před 75 let se vojáci Československého pěšího praporu 11 – Východního zapojili do legendární obrany obleženého libyjského přístavu Tobruk. Čechoslováci připluli do Tobruku v rámci polské samostatné brigády Karpatských střelců, vystřídat jednotky australské 9. pěší divize. Australané se v Tobruku bránili od 11. dubna 1941 před jednotkami italsko-německého Afrikakorpsu pod velením slavného generála Erwina Rommela. Pro způsob života, který museli v obležené Tobruku snášet, si z rozhlasové propagandy od britského nacisty Williama Joyce alias "Lorda Haw-Haw" vysloužili přezdívku "Tobrucké krysy". Původní nadávku však s hrdostí přijali za svou. Stejně tak i později Čechoslováci. obr. Příjezd vojáků československého praporu do obklíčeného libyjského přístavu Tobruk. (foto Archiv ...
Značka Pro Pokračování Textu

Lehké kanonové motorové vozy pásové (LKMVP)

Ivan Fuksa a Jaroslav Špitálský Obr. Prototyp LKMVP-Škoda, fotografie zhotovena v dubnu 1939. V pondělí 11. května 1936 „Vojenský technický a letecký ústav“ (VTLÚ) vyzval „Akciovou společnost dříve Škodovy závody“ (ŠZ) k podání nabídky na „jeden prototypový lehký kanonový motorový vůz pásový“, jehož konstrukční zadání zpracoval VTLÚ. V pondělí 20. dubna 1936 konstrukční kancelář ŠZ zhotovila výkres Am 536-P „housenkového podvozku“ vozidla P.U.V. pro přepravu kanonu proti útočné vozbě. Obr. Výkres Am 536-P „Housenkového podvozku“ pro přepravu kanonu proti útočné vozbě ze dne 20. dubna 1936. Obr. Návrh „brnění“ LKMVP-Škoda, výkres Am 536-P ze dne 20. dubna 1936. V sobotu 24. října 1936 se konalo jednání ...
Značka Pro Pokračování Textu

Události u Požárů na Křivoklátsku – vyzvednutí materiálu

Parašutisté ze skupin BIOSCOP, BIOUVAC a STEEL vysazení na Požárech v noci z 27. na 28. dubna 1942 v rychlosti ukryli svůj operační materiál do lesa. Oldřich Dvořák (STEEL) zahrabal svou vysílačku do oranice, bohužel i vlivem velmi tvrdého podloží velmi mělko. Už 30. Dubna dopoledne byla nalezena při vláčení bran kočím Emanuelem Kadlecem. Nález byl zprvu přisuzován elektrikářům, kteří na místě před nedávnem stavěli elektrické vedení. Kočí s ohledem na množství lidí v okolí nález ohlásil nájemci statku na Požárech Oldřichu Lindovi, ten jej zprvu ohlásit nechtěl, posléze z obavy, že se jedná o provokaci, vyrozuměl četnickou stanici na ...
Značka Pro Pokračování Textu

Bioscop, Bivouac a Steel, 75. let od výsadků

V noci nad ránem 28. dubna 1942 se nad protektorátem znovu ozvalo burácení motorů britského bombardéru. Handley-Page Halifax Mk.II/srs.1a sériového čísla L9613 s kódy NF-V patřící ke 138. peruti zvláštního určení pilotuje Leo Anderle, který naprosto přesně identifikuje doskokovou plochu u obce Požáry nedaleko Křivoklátu. K zemi se snáší sabotážní skupina BIOSCOP ve složení rtn. Bohuslav Kouba, čet. asp. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý, sabotážní skupina BIVOUAC ve složení rtn. František Pospíšil, rtn. Jindřich Čoupek a des. asp. Libor Zapletal. Poslední skupinu STEEL tvoří teprve devatenáctiletý svob. Oldřich Dvořák s důležitým radiomateriálem. Přistání proběhlo bez problému, materiál byl zanechán ...
Značka Pro Pokračování Textu

Otto Kacetl – spolupracovník Silver A

Dalším osudem přímých spolupracovníků Silver-A chceme připomenout Ottu Kacetla, dosud prakticky neznámého důstojníka, který skupině zajišťoval zprávy z východní části Moravy. On i jeho další spolupracovníci posléze štěstím i svým obezřetným přístupem unikli zatčení a po válce poskytli cenná osobní svědectví. To nám umožní přiblížit si další pozapomenutý životní příběh. Otto Kacetl se narodil 3. dubna 1911. Po absolvování reálného gymnázia a třech semestrech na právnické fakultě Masarykovy university v Brně nastoupil 16. července 1934 prezenční službu u Pěšího pluku 3 v Kroměříži. Pro své vzdělání byl předurčen k odeslání do školy pro záložní důstojníky pěchoty. Po měsíci však byl ...
Značka Pro Pokračování Textu